Jaunųjų Halės pietistų giesmės Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų Halės pietistų giesmės Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose Wissokies Naujes Giesmes arba Ewangeliszki Psalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819)
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 11, p. 83-101
Notes:
Reikšminiai žodžiai: E. G. Woltersdorfas; E. Woltersdorfas; Giesmynai; Giesmės; J. J.Rambachas; J.J. Rambachas; Jaunosios kartos Halės pietistai; K. E. Mertikaitis; K.E. Mertikaitis; K.H. von Bogatzkis; L.F. Lehras; L.F.F. Lehras; Surinkimininkų giesmynai; Vertimai į lietuvių kalbą; E. E. Woltersdorf; E.G. Woltersdorf; Hymnals; Hymnals of Fellowship Movement; Hymns; J.J. Rambach; K. E. Mertikaitis; K.E. Mertikatis; K.H. Bogatzky; K.H. von Bogatzky; L.F. Lehr; L.F.F. Lehr; The jounger generation of Halle Pietists; The younger generation of Halle Pietists; Translations into Lithuanian.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Pietizmas / Pietism.
Summary / Abstract:

LTSurinkimų reikmėms skirtuose Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose „Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai" (1817) ir „Maʒos Giesmju Knygeles" (1819) daug giesmių ne originalios, bet verstos iš vokiečių kalbos. Šių lietuviškų giesmynų repertuaras papildytas jaunosios kartos Halės pietistų (die jüngeren Hallensis) giesmėmis. Iš vokiečių į lietuvių kalbą išversta Ernsto Gottliebo Woltersdorfo (1725–1761), Karlo Heinricho von Bogatzkio (1690–1774), Leopoldo Franzo Friedricho Lehro (1709–1744) ir Johanno Jakobo Rambacho (1693–1735) giesmių. Pietistų giesmės išsiskiria jausminga kalba, vyrauja alegoriniai Jėzaus žaizdų motyvai (E. G. Woltersdorfas, K. H. von Bogatzkis), Naujojo Testamento vaizdiniai (E. G. Woltersdorfas). Kai kurias giesmes vertė surinkimų sakytojas Mikelis Jurkšaitis, didelė dalis vertimų anonimiški. [Iš leidinio]

ENIn the hymn books "Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai" (1817) and "Maʒos Giesmju Knygeles" (1819) by Kristijonas Endrikis Mertikaitis (about 1775–before 1856?) intended for the needs of Fellowship Movement most hymns are not original, but translated from German. The repertoire of these Lithuanian hymn books is complemented with the hymns by the younger generation of Halle Pietists (die jüngeren Hallensis). The hymns translated into Lithuanian are by Ernst Gottlieb Woltersdorf (1725–1761), Karl Heinrich von Bogatzky (1690–1774), Leopold Franz Friedrich Lehr (1709–1744), and Johann Jakob Rambach (1693–1735). Pietist hymns are distinguished by emotional language and dominated with allegorical motifs of Holy Wounds (in the texts of Woltersdorf, von Bogatzky). Some hymns by Woltersdorf are characterised by the Biblical narrative and the New Testament imagery. A lot of translations are not of high artistic value. Some hymns translated by Mikelis Jurkšaitis (Fellowship Movement preacher). A large part of the translations are anonymous. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43365
Updated:
2022-11-08 13:03:30
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: