Vytautas Raudeliūnas - Lietuvos teisės istorikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytautas Raudeliūnas - Lietuvos teisės istorikas
Alternative Title:
Vytautas Raudeliūnas - the creator of legal history of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 3 (117), p. 129-144
Keywords:
LT
Vytautas Raudeliūnas; Lietuvos Statutai.
EN
Vytautas Raudeliūnas; Legal History; Lithuanian Statutes; Legal Histoty.
Summary / Abstract:

LTVytautas Raudeliūnas - XX amžiaus antrosios pusės Lietuvos teisės istorikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žinovas, pedagogas, Lietuvos patriotas. Jaunystę praleido tremtyje, mokslus baigė Rusijoje bei Vilniuje. Dirbo Lietuvos mokslų akademijos moksliniu bendradarbiu, Paminklų apsaugos tarnybos, Kultūros filosofijos ir meno instituto teisės skyriaus mokslo darbuotoju. V. Raudeliūnas dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Jis buvo vienas iš serijinių leidinių “Lietuvos teisės paminklai”, “Teisės istorijos studijos” sudarytojų ir leidėjų, paskelbė daug mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose, enciklopedijose, spaudoje. Straipsnis skirtas aprašyti V.Raudeliūno biografiją, surinkti ir išanalizuoti bibliografinę medžiagą bei įvertinti jo įnašą į Lietuvos teisės istorijos mokslą. Straipsnyje aptariamos svarbiausios teisės istoriko tyrimų sritys: Lietuvos Statutų leidimai ir nuorašai, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinių institutų raida, Vilniaus universiteto raidos ypatumai. [Iš leidinio]

ENVytautas Raudeliūnas is Lithuanian law historian, expert of the history of the Great Duchy of Lithuania, pedagogue and Lithuanian patriot. He spent his youth in exile and finished his studies in Russia and in Vilnius. He worked as a fellow in Lithuanian Science Academy, in the Monument Defence Office, the Institute of Culture, Philosophy and Art. V. Raudeliūnas lectured at Vilnius Pedagogical University. He was one of the establishers and publishers of periodical publications "The monuments of Lithuanian law”, "The studies of Lithuanian law history”. The article describes biography of V. Raudeliūnas, collects and disputes his bibliography and evaluates his contribution to the history of Lithuanian law. The article analyzes V. Raudeliūnas' biography and scientific activity, as well as the main directions of his research: publications and transcriptions of Lithuanian Statutes; development of law institutes in the Great Duchy of Lithuania; peculiarities of development of Vilnius University. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22139
Updated:
2018-12-17 12:30:47
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: