Žagarės dvaro teismo knygos (1670-1751)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Žagarės dvaro teismo knygos (1670-1751)
Alternative Title:
  • Księgi sądowe dworu Żagorskiego (1670-1751)
  • Gerichtsbücher des Gutshofes Žagarė (1670-1571)
Editors:
  • Raudeliūnas, Vytautas, sudarymas [com]
  • Baliulis, Algirdas, sudarymas [com]
  • Firkovičius, Romualdas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Pages:
727 p
Series:
Lietuvos teisės paminklai; 4
Notes:
Rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Šiaulių ekonomija; Žagarės dvaras; Administracija; Dvaro teismas; Žemėvalda; Miestelis; Miestelėnai; Valstiečiai.
EN
Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; Žiemgala; Žeimelis; Rural district; Education; Evangelical Reformers; Catholics; Old Ritualists.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje pateikiamos Žagarės dvaro teismo knygos yra šios rūšies rašytinių šaltinių publikacijų tęsinys. Publikuojamos chronologiškai ankstyviausios trys rankraštinės dvaro teismo knygos, saugomos Lietuvos ir Lenkijos archyvuose. Dvi knygos saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyvo Vyriausiosios Zagarės-Gruzdžių dvarų valdybos fonde. Jų įrašai apima 1670-03-04 – 1671-09-21 ir 1747-1751 m. Viena knyga saugoma Jogailos bibliotekoje Krokuvoje. Jos įrašai apima 1691-05-22 – 1695-09-27. Rankraštinis Žagarės dvaro teismo knygų tekstas spaudai parengtas remiantis XVI−XIX a. vidurio istorijos šaltiniams lenkų kalba skelbti instrukcija , kurioje išdėstyti principai plačiai taikomi šaltinių skelbimo praktikoje ir Lenkijoje, ir Lietuvoje. Knygų tekstas skelbiamas visas, be trumpinimų. Įrašai Žagarės dvaro teismo knygose liudija, kad LDK buvo aukšta teisinė kultūra − teisingumo galėjo ieškoti ir žemiausi visuomenės sluoksniai. Be abejo, teisingumas vykdytas remiantis Lietuvos Statutu (1588 m.), taip pat papročiais. Sprendimai aiškūs ir trumpi. Į knygas yra atskirai įrašytų ir administratoriaus teismo sprendimų. Be teismo bylų, knygose įrašyti testamentai, turto pirkimo aktai ir kitokie sandoriai, taigi dvaro teismas arba urėdas buvo tarsi dabartinis notaras, neįrašyti į dvaro knygas sandoriai negaliojo. Žinoma, iš knygų matyti ir žmonių mentalitetas, prietaringumas, socialiniai santykiai, tai savotiška nepaprastai informatyvi kaimo ir miestelių gyventojų būties enciklopedija.

ENŽagarė estate court books provided in the issue are the continuation of this type of written sources. The oldest three manuscript estate court books provided in the issue are kept in archives in Lithuania and Poland. Two books are kept in the fund of the Chief Board of Žagarė and Gruzdžiai estates of the Lithuanian State Historical Archive. They cover the periods from 04-03-1670 to 21-09-1674 and from 1747 to 1751. One book is kept in the Jagiellonian Library in Krakow. It covers the period from 22-05-1961 to 27-09-1695. The manuscript text of the court books has been prepared for publishing based on the instructions for publishing historical sources in Polish of the 16th–19th centuries, which specify the principles widely used in the practice of sources announcement both in Poland and Lithuania. The text of the books is provided without any contractions. Records in Žagarė estate court books evidence that the Grand Duchy of Lithuania had high level of court culture – even representatives of the lowest classes could demand justice. There is no doubt that justice was executed in line with the Statute of Lithuania (1588) and customs. Judgements were clear and short. The books also contain separate records of administration court decisions. Apart from court files, the books also contain records of testaments, acts of property purchase and other transactions, therefore, the estate court or the steward performed functions resembling the functions of contemporary notaries. Transactions, which had not been recorded in the court books, were void. These books also illustrate the mentality, superstitions and social interaction of people living at those times. It is a peculiar informative encyclopaedia of the everyday life of urban and rural residents.

ISBN:
9986638356
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21220
Updated:
2022-01-28 10:49:44
Metrics:
Views: 18
Export: