Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. 2. XVI amžius : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. 2. XVI amžius: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2003, t. 5, p. 363-368
Recenzuojamas 2-asis tomas leidinio: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė Norbertas Vėlius 1996-2005 4 t. (743, 821, 839, 282 p.).
Keywords:
LT
Baltai, religijos, mitologijos, šaltiniai, XVI amžius; Mitologija; Norbertas Vėlius; „Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai“.
EN
Balt, religious, mythologies, thesaurusies, XVI century; Lithuanian mythology; Norbertas Vėlius; „Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai“.
Summary / Abstract:

LTŠioje recenzijoje aptariama Norberto Vėliaus parengta knyga „Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 2“, kurią 2001 m. šleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Šis įspūdingas leidinys aima visus XVI amžiaus istorinius šaltinius apie baltų regiją ir mitologiją, pradedant 1503 m. pasirodžiusiu Friedrich von Sachseno veikalu ir baigiant Salomono Henningo liudijimu (1589). Knygą papildo santrumpų sąrašas, cituotų darbų ir mitologemų sąrašai, asmenvardžių, tautų ir vietovardžių sąrašai. Kiekvienas istorinis tekstas pateikiamas originalo kalba ir, jei originalas yra lotynų, vokiečių arba lenkų kalba, tai atitinkamai jį papildo lietuviškas vertimas ir vieno ar kelių autorių komentarai. Kadangi recenzijoje neįmanoma apžvelgti visų pateiktų šaltinių (nors kiekvienas yra vertas atskiro aptarimo), tai komentuojamos pavienės knygos vietos. Dėmesys atkreipiamas į Simono Grunau „Prūsijos kroniką“; detaliau aptariama „Sūduvių knygelė“, suteikianti žinių apie senovės sūduvių religiją ir papročius. Recencijos autorius nurodo kai kurias knygoje aptinkamas klaidas ir nedidelius leidybos trūkumus. Pasigendama kai kurių literatūrinių šaltinių tikslesnių nuodorų. Apibendrinant teigiama, kad leidinys, skirtas baltų religijai ir mitologijai, yra labai infromatyvus, todėl galima pagirti sudarytoją, vertėjus ir komentatorius. Knyga gražiai išleista ir neabejotinai bus vertingas tyrinėjimų šaltinis.

ENThe review discusses the book “Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 2” [Baltic Religion and Mythology Sources 2] prepared by Norbertas Vėlius, published by the Science and Encyclopaedia Publishing Institute in 2001. This impressive publication covers all 16th c. historical sources about Baltic religion and mythology, starting with the treatise by Friedrich von Sachsen (1503) and finishing with the testimony of Salomon Henning (1589). The book is supplemented with the list of abbreviations, the lists of cited works and mythologems, as well as the lists of personal names, nations and place names. Every historical text is presented in the original language and, if the original is in Latin, German or Polish, it is accompanied by a Lithuanian translation and comments of one or several authors. Since the review cannot cover all presented sources (although each of them deserves a separate discussion), individual instances of the book are commented. Focus is shifted on Simon Grunau’s “Prūsijos kronika” [The Chronicle of Prussia]; “Sūduvių knygelė” [The Book of Sudovians] is discussed in greater detail as it provides information about the religion and customs of ancient Sudovians. The author of the review indicates certain mistakes found in the book and minor inaccuracies of printing. He misses more accurate references to certain literature sources. The reviewer summarises that the publication on Baltic religion and mythology is very informative, thus he commends the compiler, translators and commentators. The book is well published and will undoubtedly be a valuable source of research.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Vytautas Raudeliūnas - Lietuvos teisės istorikas / Vidmantė Giedraitytė, Antanas Šenavičius. Jurisprudencija. 2009, Nr. 3 (117), p. 129-144.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37952
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: