Tautų rekonstrukcija : Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija, 1569-1999

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautų rekonstrukcija: Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija, 1569-1999
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2009.
Pages:
415 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Vardai ir šaltiniai — Vietovardžių sąrašas — Žemėlapiai — Įvadas — Ginčijama lietuvių ir baltarusių tėvynė — Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė (1569-1863) — Tėvyne Lietuva! (1863-1914) — Pirmasis pasaulinis karas ir Vilniaus klausimas (1914-1939) — Antrasis pasaulinis karas ir Vilniaus klausimas (1939-1945) — Epilogas: Tarybų Lietuvos Vilnius (1945-1991) — Ukraina - kovų lauke — Ankstyvųjų naujųjų amžių Ukraina (1569-1914) — Galicija ir Voluinė paribyje (1914-1939) — Etninis Vakarų Ukrainos valymas (1939-1945) — Etninis Pietryčių Lenkijos valymas (1945-1947) — Epilogas: komunizmas ir ištrinta atmintis (1947-1981) — Atkurtoji lenkų tėvynė — Patriotinės opozicijos ir valstybės interesai (1945-1989) — Įteisinta tautinė valstybė (1989-1991) — Europos standartai ir Lenkijos interesai (1992-1993) — Envoi: Sugrįžimas j Europą — Archyvai — Dokumentų rinkiniai — Nuorodos — Padėkos — Rodyklė.
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Valstybė / State; Žiniasklaida / Mass media.
Reviews:
  • Recenzija leidinyje Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2005, vol. 53, no. 4, p. 571-573
  • Recenzija leidinyje Slavic review. 2005, vol. 64, no. 1, p. 166-167
  • Recenzija leidinyje International history review. 2006, vol. 28, no. 2, p. 385-387
  • Recenzija knygai anglų k. leidinyje Sarmatian Review. 2008, 28, 1, p. 366-1367
Other Editions:
Reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999. New Haven ; London : Yale University Press, 2003
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama, kaip buvo kuriamos moderniosios tautos, kaip jos atsiranda, kas sukelia etninį valymą, kaip valstybės gali susitaikyti. Atskirai nagrinėjami teritoriniai ginčai. Nustatoma, kad praeitis tikrai turi įtakos moderniosioms tautoms formuotis, o modernizacija yra susijusi su nacionalizmu. Nagrinėjami moderniosios visuomenės bruožai - politinė ideologija, demokratinė politika, rafinuota propaganda, žiniasklaida, visuomenės švietimas, gyventojų skaičiaus augimas, urbanizacija ir industrializacija. Chronoliginė studijos apimtis: 1569-1999 m. Studijoje remiamasi šiuolaikine Rytų Europos istoriografija, tačiau tautinę istoriją pavaizduoti siekiama kiek kitu požiūriu: nebandoma sukurti kurią nors vieną tautinės istorijos versiją; vengiama vėlesnių politinių formų pritaikymo praeičiai; tautinių idėjų, judėjimų ir reikalavimų kaita rodoma tokia, kokia buvo. Atkreipiamas dėmesys j įvykius, atsitiktinumus ir sėkmę. Tautinės nesėkmės (pavyzdžiui, Baltarusijoje) atskleidžiamos taip pat dėmesingai, kaip ir tautinė sėkmė, nes jos ne ką mažiau parodo, kas yra būtina politinei moderniojo tautiškumo sėkmei. Persvarstomos ideologinės nacionalizmo ir komunizmo priešingybės. Autorius remiasi archyvų duomenimis; spausdintais dokumentų rinkiniais; parlamentų protokolais; ministerijų raštais; įvairių šalių ir laikotarpių vietiniais, nacionaliniais ir tautinių mažumų laikraščiais; dienoraščiais, atsiminimais, korespondencija; moksliniais darbais; kitais spausdintais ir nespausdintais šaltiniais.Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Ukraina (Ukraine); Valstybė; Tauta; Lenkai; žydai; Vilnius; Kingdom of Poland; State; Nation; Poles; Kostiumologija; Jews; Kostiumo istorija; Vilnius; Rytai ir Vakarai; Lyginamoji analizė; Ethnology; Costume history; East and West; A comparative analysis; Tautinė valstybė; Moderni tauta; Federalinė tautybė; Etniniai valymai; Nacionalizmas; Tautinis atgimimas; Nacionalism; Birth of nations; Belarussia; Baltarusija (Belarus).

ENTimothy Snyder traces the emergence of four rival modern nationalist ideologies from common medieval notions of citizenship. He presents the ideological innovations and ethnic cleansings that abetted the spread of modern nationalism but also examines recent statesmanship that has allowed national interests to be channeled toward peace. In 1569, the new Polish-Lithuanian Commonwealth encompassed virtually the whole of what is today Poland, Belarus, Ukraine, and most of the Baltic states. For the Lithuanian and Polish nobles who constituted this first version of the "nation," it was a capacious notion, tolerating varied language, religious, and political loyalties. Its core character, Snyder contends, endured until the 1863 revolution, surviving even the eighteenth-century partitions that erased the commonwealth from the map. The rise of ethnic nationalism following 1863 undid the earlier openness, culminating in the mass killing of Jews in Vilnius and Jews and Poles in western Ukraine under the Nazis and after. Snyder's ultimate query in this fresh and stimulating look at the path to nationhood is how the bitter experiences along the way, including the bitterest - ethnic cleansing - are to be overcome. A wise contemporary Polish leadership has managed by accepting its borders to the east and letting go of the history that produced them, while seeking its future through integration into the West.

ISBN:
9785417009907
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22129
Updated:
2020-12-07 22:09:14
Metrics:
Views: 207
Export: