Socialinių ir technologijos mokslų bakalauro darbų kalbos ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių ir technologijos mokslų bakalauro darbų kalbos ypatybės
Alternative Title:
Academic language peculiarities in bachelor’s theses in different science fields
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2018, 1, p. 4-13
Keywords:
LT
Bakalauro darbas; Mokslo kalba; Bendri žodžiai; Leksinė samplaika; Frazės.
EN
Academic texts; Academic language; Specific and general words; Lexical bundles; Phrases.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bakalauro darbų žodynas ir frazės. Aptariamos mokslo tekstų ypatybės ir bakalauro darbų žanras. Straipsnyje lyginant dviejų mokslo sričių – socialinių ir technologijos mokslų – bakalauro darbus aiškinamasi, kokie žodžiai yra bendri, ar vienodas jų dažnumas, kokias leksines samplaikas ir frazes sudaro tyrimui pasirinkti bendri žodžiai. Lyginant žodyną matyti, kad bendrų žodžių aktualumas skirtingų mokslų bakalauro darbuose labai nevienodas. Leksinių samplaikų su bendrais žodžiais tyrimas platesniame kontekste rodo, kad, nors bakalauro darbų žanras ir tas pats, darbų fraziškumas, frazių įvairovė ir frazių variantai skiriasi atskirų mokslo sričių tekstuose. Technologijos mokslų bakalauro darbuose frazių įvairovė ir variantiškumas mažesni, frazės pastovesnės, o socialiniuose moksluose priešingai – frazės su bendrais žodžiais yra įvairesnės, joms būdingas didesnis variantiškumas. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the general vocabulary and phrases in Bachelor’s theses. 125 Bachelor’s theses in Social Sciences and 125 Bachelor’s theses in Technology Sciences were analysed. The aim was to identify and compare general words and phrases they form that were relevant to Bachelor’s theses. A mixed method was used to analyse the works: statistical analysis of word frequencies (using AntConc programme functions: word lists and clusters / n-grams) and qualitative analysis of typical phrases. The nouns and lexical bundles were used to extract phrases. The study of lexical bundles with general nouns in context reveals that although the genre of Bachelor’s theses is the same, the variety and variants of phrases differ in the texts of different scientific fields. This shows that general words in academic language may not be equally relevant to different fields of science. On the other hand, the number of phrases with general words differs. In technology Bachelor’s theses, the variety of phrases is smaller and their variability is lower; likewise, they are more idiomatic. On the contrary, in social sciences, phrases with general words are more diverse and have greater variance. This article displays only one way how the phrases relevant to academic language can be identified. Although this method of research is a time consuming process, it guarantees greater objectivity based on statistical analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80092
Updated:
2020-09-13 16:43:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 1
Export: