Nauji lietuviškų Jogailos monetų radiniai Rytų Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauji lietuviškų Jogailos monetų radiniai Rytų Lietuvoje
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2009, t. 10, p. 174-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jogaila; Monetos; Rytų Lietuva; Jogaila; Coins; East Lithuania; Jogailos monetos; Vytis; Dvigubas kryžius.
Keywords:
LT
Dvigubas kryžius; Jogailos monetos; Numizmatika / Numismatics; Rytų Lietuva; Vytis.
EN
East Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra skelbiamos autoriaus matytos, nufotografuotos ir pamatuotos ypatingą mokslinę vertę turinčio ir vieno didžiausio Jogailos monetų Vytis/Dvigubas kryžius lobių, sąlyginai vadinamo Rytų Lietuvos lobio, monetos. Dauguma šiam lobiui priskiriamų Jogailos monetų anksčiau nebuvo skelbtos. Surinktų duomenų analizė parodė, kad aprašomoje Rytų Lietuvos lobio dalyje buvo aptiktos trijų tipų Jogailos monetos, iš kurių daugiausiai (33 vnt.) rasta Jogailos monetų Vytis/Dvigubas kryžius. Šios monetos buvo kaltos po Lietuvos krikšto 1387 m. ir jos yra vėlyvesnės už Vilniaus Žemutinės pilies lobyje rastas pirmąsias šio tipo Jogailos monetas su Vyčiu ir ietimi. Tą parodo monetų masė: atitinkamai 0,349 g ir 0,554 g. Lobyje aptiktos ir dvi iki šiol nežinotos Jogailos monetų Vytis/Dvigubas kryžius atmainos. Lobyje aptiktos dvi monetos leido paneigti E. Ivanausko spėjimą, jog kai kurių Jogailos monetų reversuose yra pavaizduota žiedu susisukusi žuvis – krikščionybės simbolis. Lobyje rastos monetos padėjo identifikuoti anksčiau dėl prastos monetų būklės ir žemo kalybos lygio sunkiai įvardijamą simbolį. Atlikta analizė parodė, kad šis simbolis – tai šv. Jurgio atributas Slibinas, reiškiantis krikšto pergalę prieš blogį (pagonybę).

ENThe article presents photographs of coins which were seen and measured by the author. These coins have special scientific value and belong to one of the biggest treasures of Jogaila’s coins- Vytis/Double cross treasure, which was relatively called the treasure of Eastern Lithuania. Most of the coins belonging to this treasure were not announced earlier. The collected data analysis showed that the three types of Jogaila’s coins were found from which maximum (33 units) were Jogaila’s coins Vytis/Double cross. These coins were made after Lithuania’s christening in 1387, and they are produced much later than the first of that type Jogaila’s coins with Vytis and a spear which were found in Vilnius Lower Castle treasure. This can be concluded from the mass of the coins: relatively 0.349g and 0.554g. In this treasure there were two kinds of Jogaila’s coins Vytis/Double cross which were unknown until now. The two coins found in the treasure enabled us to contradict E. Ivanauskas’ guess that on some of Jogaila’s coins there is a fish in the shape of a ring- the symbol of Christianity. The coins found in the treasure helped us to indentify the symbol which was hard to identify earlier because of the poor state of coins and low quality of coin minting. The analysis carried out showed that this symbol is a Dragon, the attribute of Saint Jurgis symbolizing the victory of Christening over evil (paganism).

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21780
Updated:
2018-12-17 12:29:21
Metrics:
Views: 39    Downloads: 19
Export: