Ugdomosios veiklos situacijų, kuriančių jutiminės patirties galimybes priešmokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikams, stebėjimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdomosios veiklos situacijų, kuriančių jutiminės patirties galimybes priešmokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikams, stebėjimo rezultatai
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 1 (20), p. 167-176
Keywords:
LT
Ugdomosios veiklos situacija; jutiminė patirtis; sutrikusi rega; ugdomosios veiklos situacija; sutrikusi rega..
EN
Exprience by sensors for learning; learning environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami ugdomosios veiklos situacijų, kuriančių jutiminės patirties galimybes priešmokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikams, stebėjimo rezultatai. Stebėjimo metu siekta užfiksuoti, kaip dažnai skirtingi specialistai, kurdami įvairaus tipo mokymo(si) situacijas, panaudoja ir derina tarpusavyje įvairius pojūčių lavinimo metodus, ir atskleisti, kokia organizacine struktūra pasižymi šios ugdomosios veiklos situacijos. Metodologiniu stebėjimo pagrindu pasirinktas mokymosi vyksmo, numatančio pažintinę plėtrą, modelis, sukonstruotas remiantis Vekker (1976) pažintinio funkcionavimo struktūros bei Feurestein (1996) mediacinės mokymo(si) patirties samprata. Šie teoriniai konceptai numato nuoseklaus perėjimo nuo tiesioginės jutiminės patirties prie sąmoningos veiklos perspektyvą ir sistemą, kada kiekvienas naujas mokymo(si) žingsnis praplečia ir papildo prieš tai sukauptą patyrimą bei sukuria prielaidas organizuoti integralias ugdomosios veiklos situacijas. Straipsnyje pateiktas modelis panaudotas stebėtų ir videomedžiagos pavidalu užfiksuotų praktinių ugdomosios veiklos situacijų analizei. [Iš leidinio]

ENThe article presents the outcomes of the observation of educational practice situations creating sensory experience opportunities for pre-school children with visual impairments. The observation was aimed at recording how often different professionals use and combine various sensory development methods by creating educational situations of various type and to reveal what organisational structures are typical of these educational situations. The model of educational process predicting cognitive development, construed on the basis of Vekker's (1976) model of the structure of cognitive functioning and Feurestein's (1996) conception of mediational teaching/learning experience were chosen as methodological observation groundwork. These theoretical concepts predict the prospect of consistent transition from immediate sensory experience to conscious activities and their system, when every new teaching/learning step broadens and supplements previously gathered experience and creates conditions for organizing integral situations of educational practice. The model described in this article was used for the analysis of educational practice situations observed and recorded on the video. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21333
Updated:
2018-12-17 12:28:29
Metrics:
Views: 87
Export: