Vestuvinių ir iniciacinių apeigų sąsajos dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vestuvinių ir iniciacinių apeigų sąsajos dainose
Alternative Title:
Connections between wedding and initiation rites as reflected in folk songs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 13-32
Keywords:
LT
19 amžius; Dainos / Songs; Mirtis / Death; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – lietuvių dainų motyvai, turintys sąsajų su vestuvių ir iniciacijų apeigomis. Straipsnyje norima nustatyti ir išryškinti, kaip dainų poetikoje atsiskleidžia kai kurios perėjimo ritualų idėjos ir kaip reiškiama iš ritualų tyrimų žinoma brandos patikrinimo ir vestuvių apeigų koreliacija. Norima įrodyti, kad kiekvienas netikroviškumo įspūdį paliekantis poetinis užmojis iš tikrųjų savo esme tėra simbolinis dainų kalbėjimas, atėjęs iš apeiginio mitopoetinio reikšmių lauko. Dažnai tik šiame kontekste skaitomas dainos tekstas atrodo rišlus ir labiau suprantamas. Kitas dalykas yra mėginti lokalizuoti gausias apeiginių idėjų, tikėjimų poetines išsklaidas, t. y. stengtis nustatyti, su kokiais tikėjimais ir kokiomis konkrečiomis apeigomis gali būti siejamos įvairios dainų simbolinės situacijos. Šias paieškas sunkina sudėtinga senųjų apeigų struktūra ir ypač jos elementų skirtinga semantika, ribas tarp kurių nutrina nuolat pasikartojanti ir visus elementus vienijanti ritualinių perėjimų idėja. Į vieną siužetinę liniją sutraukta tam tikrų su vandeniu siejamų motyvų grandinė leido atskleisti, kokias konkrečias verbalines formas dainose įgauna iniciacijų ir vestuvių panaši apeiginė paskirtis. Taip pat analizuotos įvairių pakenkimų, laužymų, skendimų ir dar kitokios poetinės situacijos dainose. Tyrimui pasitelktos istoriškai seniausios dainų publikacijos – XIX a. spausdinti dainų šaltiniai.Reikšminiai žodžiai: Apeiginė idėja; Dainos; Iniciacija; Iniciacijos; Laikinos mirties metafora; Liaudies dainos; Paskendimai; Ritualiniai perėjimai; Vestuvės; Drownings; Folk songs; Initiation; Initiations; Ritual idea; Ritual passages; Ritual transitions; Songs; Temporal death metaphor; Wedding; Weddings.

ENThe object of the article is motives of Lithuanian songs related to wedding and initiation rituals. The article seeks to identify and highlight the way certain ideas of transition rituals are revealed in the poetics of songs and the way the correlation of maturity verification and wedding rituals is expressed. The author of the article seeks to prove that each poetical dimension seeming unreal is only a symbolic language of songs deriving from the ritual mythical and poetic field of meanings. Usually, a text of a song read within this context seems to be coherent and comprehensible. Another way to try to localise vast poetic disseminations of ritual ideas and beliefs is to try to identify which beliefs and specific rituals can be related to symbolic situations of various songs. This search is complicated by the structure of ancient rituals, especially by different themes of its elements, the boundaries between which are eliminated by a constantly repeating idea of ritual transitions uniting all elements. The chain of water-related motives included into one plot allowed revealing specific verbal forms the ritual purpose of initiations and weddings gain in songs. The author also analyses such poetic situations in songs as harms, breaks, sinking and other poetic situations. Oldest historical publications of songs, i.e. sources of songs published in the 19th century, are used in the research.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33836
Updated:
2018-12-17 11:25:52
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: