The Web of the EU’s neighbourhood policy : between bilateralism and multilateralism

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Web of the EU’s neighbourhood policy: between bilateralism and multilateralism
In the Journal:
Baltic journal of law & politics. 2009, Vol. 2, Nr. 1, p. 135-165
Keywords:
LT
Europinė geros kaimynystės politika; regioninė/interregioninė kooperacija; ES užsienio ir saugumo politika; Suomija.
EN
European Neighbourhood policy; regional cooperation; EU foreign policy; regional/interregional cooperation; EU's foreign and security policy; Finland.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - susieti skirtingas Europos Sąjungos (ES) kaimynystės iniciatyvas, analizuojant jų panašumus ir skirtumus bei parodant jų sąsajas su nacionalinėmis ir viršvalstybinėmis strategijomis. Pagrindinis straipsnyje teigiamas argumentas, jog nacionalinės preferencijos ir interesai diktuoja ES kaimynystės iniciatyvų įvairovę bei formuoja ES kaimynystės politikos "voratinklį", apipinantį kaimynystės erdvę ne tik įvairove, bet ir prieštaravimais ar netgi paradoksais. Analizė atliekama dviem lygmenimis keletu aspektų: analizuojant dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo vystymo iniciatyvas, taip pat Rusijos įtraukimo bei išstūmimo strategijas. Empirinė ir mokslinė analizė siejama su dviem teoriniais modeliais: "Koncentrinių ratų" Europa ir "Olimpinių žiedų" arba regionų Europa. Nacionalinio lygmens analizei pasirenkami Lietuvos ir Suomijos atvejai, siekiant tarpusavyje palyginti šių dviejų šalių skirtingas regionines "aktorystes” kaimynystės erdvėje bei su ES viršvalstybinėmis iniciatyvomis. [Iš leidinio]

ENThis article examines the divergence in the EU‘s strategies towards neighbours. The goal is to connect different EU neighbourhood initiatives into one framework in making a correlation between national and supranational levels. The distinction between bilateralism/multilateralism and Russia inclusion/Russia exclusion is made within both levels. The division is between European Neighbourhood policy and Eastern Partnership (within bilateral framework) on the one hand, and Northern dimension initiative and Black Sea Synergy on the other. These different EU‘s strategies towards neighbours reflect contradictory EU development models. The argument is made that national preferences and interests precondition a variety of the EU‘s neighbourhood initiatives and create a web in EU‘s neighbourhood policy that is filled with many contradictions. [From the publication]

ISSN:
2029-0454
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21009
Updated:
2018-12-17 12:27:33
Metrics:
Views: 55
Export: