Verslumo ugdymo fenomeno raiška imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo fenomeno raiška imitacinėje verslo įmonėje (studentų požiūris)
Alternative Title:
Phenomenon of entrepreneurship education in simulation business enterprise (attitude of students)
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2009, Nr. 1 (22), p. 173-183
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
imitavimas; imitacinė verslo įmonė; verslumo gebėjimai; mokymas; verslumo gebėjimai.
EN
simulation; Simulation Business Enterprise; entrepreneurship; training; entrepreneurship.
Summary / Abstract:

LTVerslumas yra pagrindinė inovacijų, konkurencingumo ir augimo sąlyga (Veiksmų planas: Europos verslumo darbotvarkė, 2004). Europos Sąjunga skatina mus efektyviau puoselėti polinkį į verslumą. Labai svarbu, kad asmenys, ketinantys tapti verslininkais, būtų supažindinti su verslumo sąvoka. Verslininko karjera taip pat turėtų būti padaryta Patraukliu pasirinkimu. Labai svarbu, kad švietimo sistema įgalintų reikiamų įgūdžių lavinimą kad ambicijos virstų sėkmingomis įmonėmis (Europos Komisija, 2003). Galima išugdyti studentų verslumą ne naudojant tradiciškais, pedagoginiais mokymo metodais ar mokant standartinių funkcinių kompetencijų kaip verslo mokyklose. Šiame straipsnyje nagrinėjamas verslumo reiškinys imitacinėje verslo įmonėje ir siekiama atskleisti imitacinės verslo įmonės efektyvumą mokant verslumo įgūdžių. Duomenys rinkti interviu metodika, remiamasi 10 studentų atsakymais, kurie atskleidė imitacinės verslo įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses bei jos ypatumus mokant verslumo įgūdžių. Imitacinės verslo įmonės tikslas - parengti studentus darbo rinkai ir rodyti savo profesionalumą ir kompetenciją imantis realaus biuro administracinio darbo, naudojantis saugia imitacinės verslo įmonės ekonomikos mokymo metodine aplinka, išryškinančia jų socialinius, profesinius bei informacinių technologijų įgūdžius. Straipsnyje aptariama ir įrodinėjama, kad imitacinė verslo įmonė yra vienas veiksmingiausių mokymo modelių Lietuvos kolegijose, rengiant būsimuosius verslininkus. [Iš leidinio]

ENEntrepreneurship is a major driver of innovation, competitiveness and growth (Action Plan: The European Agenda for Entrepreneurship, 2004). European Union encourages us to foster entrepreneurial drive more effectively. It is very important that individuals who are going to become entrepreneurs be made aware of the concept of entrepreneurship. The career of an entrepreneur should be made also an attractive option. It is very important that an education system make it possible to train right skills to mm ambitions into successful ventures (European Commission, 2003). Entrepreneurship can be developed in students, but not by using the more traditional, pedagogic teaching methods nor by teaching the standard functional competences traditionally taught in business schools. The paper examines phenomenon of entrepreneurship in simulation business enterprise and seeks to reveal the effectiveness of Simulation Business Enterprise in teaching entrepreneurial skills. Using an interview-based methodology, the paper based on responses from a sample of 10 students revealed the strengths and weaknesses of Simulation Business Enterprise and its peculiarities in teaching entrepreneurial skills. Simulation Business Enterprise is responsible for preparing students for labour market and demonstrating their professionalism and competency in undertaking real office administrative work using the Simulation Business Enterprise's safe economic training methodological environment - highlighting their social, professional skills and information technology skills. The article discusses and argues that Simulation Business Enterprise is one of the most effective teaching models in Lithuanian Colleges for educating future entrepreneurs. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20924
Updated:
2018-12-17 12:27:16
Metrics:
Views: 3
Export: