Evaluation of business finance accessibility by demand-side indicators

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of business finance accessibility by demand-side indicators
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing; Kreditas. Paskolos / Credit; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTFinansų prieinamumas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, įtakojančių verslo ir ekonomikos vystymąsi. Straipsnio tikslas buvo nustatyti finansų prieinamumo specifiką Lietuvos verslo požiūriu. Santykiai tarp verslo ir finansų institucijų yra įmanomi, kai egzistuoja abipusis pasitikėjimas ir supratimas, kliento dalyvavimas ir apsikeitimas informacija. To dėka sumažėja transakcijų ir stebėjimo kaštai, moralinė rizika ir nepalankus pasirinkimas, padidėja pasitenkinimas finansinėmis paslaugomis. Empirinio tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad maži verslai daugiau naudoja asmeninius ir mažiau išorinius finansų šaltinius, ir yra mažiau linkę kooperuoti savo veiklas. Įmonės naudoja pelną prieš pasinaudodamos ilgalaikiais ir trumpalaikiais įsipareigojimais. Maži verslai naudoja vidinius finansų išteklius ir riboja savo augimą esant ribotam finansų pasiekiamumui, bei laiko daugiau grynų pinigų ir ekvivalentų. Taip netinkamai tvarkomi gryni pinigai arba taip siekiama apsisaugoti nuo verslo finansavimo ir mokėjimo rizikos. Dideli verslai kreipia mažesnį dėmesį į ilgalaikius ryšius su finansų institucijomis. Kontaktinių asmenų kaita įmonėse ir bankuose yra vienoda, bet daugiau finansų pasiekiamumo problemų kyla, kai darbuotojai keičiasi verslo įmonėje. Daugiau naudos dėl bankinių paslaugų kokybės, įvairovės ir pasiekiamumo suvokia gaunančios mažos ir vidutinės įmonės ir verslai, veikiantys ilgiau kaip trejus metus; dėl kainos daugiau naudos mano gaunančios vidutinės ir didelės įmonės.Reikšminiai žodžiai: Finansų prieinamumas; Kreditiniai santykiai; Skolinimosi santykiai; Verslo plėtros finansai; Verslo vystymo finansai; Business development finance; Business development finance, finance accessibility, lending relationships; Finance accessibility; Lending relationships.

ENFinance accessibility is one of the main factors when seeking for business and economic development. Limited finance acceptability is usually related to insufficient development of financial institutions, improper financing conditions for businesses because of their risk and lack of information. However, the acceptability of financial services and their adequacy to business needs are equally important. The research was made evaluating demand side factors influencing the business development finance and involved the main ideas from capital structure theories, resource-based theory and factors of lending relationships. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20849
Updated:
2016-06-06 15:59:58
Metrics:
Views: 43
Export: