Verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo modelis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
173 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2007 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of evaluating the accessibility of business development finance Kaunas, 2007 35 p. : schem
Summary / Abstract:

LTVerslo plėtros finansų prieinamumas sietinas su patikimų, stabilių finansų institucijų plėtra bei jų teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe. Iš kitos pusės, svarbūs finansinių paslaugų priimtinumo bei atitikimo verslo subjektų poreikiams klausimai. Disertacijoje nagrinėjama problema, kaip apjungiant finansų pasiūlos ir paklausos veiksnius įvertinti verslo plėtros finansų prieinamumą, kad gauti rezultatai atskleistų finansų prieinamumo gerinimo kryptis. Remiantis ištekliais grįsta teorija bei finansavimo šaltinių pasirinkimo teorijomis iš paklausos pusės, finansinių paslaugų teikimo sąlygų esant neapibrėžtumui ir informacijos asimetrijai požiūriais iš pasiūlos pusės bei bendradarbiavimo tarp verslo subjektų ir finansų institucijų poveikio požiūriais, darbe siekiama parodyti, kaip galėtų būti vertinamas verslo plėtros finansų prieinamumas, atskleidžiant skirtingų požymių verslo subjektų grupių verslo plėtros finansų ypatumus (finansų kaip išteklių išnaudojimo, išorinio finansavimo priimtinumo ir poreikio bei finansavimo teikimo sąlygų aspektais), išskiriant bendradarbiavimo poveikį ir valstybės intervencijos prielaidas. Tuo tikslu sudaryta verslo plėtros finansų prieinamumo paklausos, pasiūlos ir ryšių su finansų tarpininkais vertinimo metodologija bei sukurtas verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo konceptualus modelis. Modelis iš dalies patikrintas praktikoje, sudarius verslo plėtros finansų prieinamumo vertinimo paklausos požiūriu kriterijų sistemą, jungiančią anketinės apklausos ir statistinių duomenų analizės metodus. [Iš leidinio]

ENThe accessibility of business development finance is related to the development of stable and secure financial institutions and the variety and quality of their services. Equally important are the issues of the acceptability of financial services and their adequacy to business needs . The problem analysed is how to evaluate the accessibility of business development finance in view of the joint factors of financial supply and demand in such a way that results would disclose the directions needed for improving accessibility to finances. On the demand side, a resources-based theory is used (theories about choice of financial sources); on the supply side, theories about the conditions of supply of financial services and the influence of relationships between business people and financial institutions. The study considers how accessibility of business development finance could be assessed by focusing on the business finance characteristics of various types of business people (use of resources, external financing, aspects of finance provision), distinguishing the effect of collaboration and government intervention. A methodology is created to assess the demand and supply for business development finance accessibility and relations with financial brokers. Also created is a conceptual model for assessment of business development finance accessibility. The model is checked by devising a system of criteria for evaluating attitudes to the demand for business development finance accessibility. This system would combine questionnaire survey and statistical data analysis methods. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9438
Updated:
2022-01-26 18:14:45
Metrics:
Views: 16
Export: