Lithuanian small business banking relationships

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėLithuanian small business banking relationships
Kita antraštėLietuvos smulkaus verslo ir bankų bendradarbiavimas
Autoriai
KnygojeBusiness development possibilities in the new European area : scientifics proceedings, 23-24 September, 2005, Vilnius. Pt. 2 . 2005, P. 364-369
Reikšminiai žodžiai
LTFinansinės paslaugos; Finansinės institucijos; Smulkusis ir vidutinis verslas
ENFinancial services; Financial institutions; Small and medium-sized enterprise (SME)
Santrauka / Anotacija

LTFinansinių paslaugų smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams trūkumas sąlygoja SVV konkurencinio pranašumo mažėjimą. Bankai daugiau dėmesio skiria didesnių apimčių, mažesnės rizikos ir mažesnius kaštus turinčioms finansinėms paslaugoms (ypač paskolų verslui atveju), tačiau kai kurie jų orientuojasi į mažmeninę bankninkystę, didelį dėmesį skirdami smulkaus verslo subjektams. Lietuvos valstybės politika, atsižvelgiant ir į Europos Sąjungoje vykstančius procesus ir priimamus nutarimus, akcentuoja ryšių tarp finansinių institucijų ir SVV subjektų svarbą. Norint paskatinti SVV sektoriaus plėtrą būtina suformuoti palankią SVV ir bankų bendradarbiavimo aplinką sprendžiant informacijos sklaidos ir pasitikėjimo tarp SVV ir finansinių institucijų trūkumą. Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojami finansinių paslaugų prieinamumą įtakojantys veiksniai ir SVV finansavimo sąlygos komercinių bankų atžvilgiu Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe finance gaps in the small and medium-sized enterprises (SME) market create competitive disadvantage SMEs inability to raise their finance. The problem emerged because of banking development oriented to deliver large-scale, low risk and cost-cutting financial services, though just some basis have developed retail baking close relationships with SMEs. The Lithuanian public policy harmonized with basic aims pursued in EU, stress the importance of improving relations between financial institutions and SMEs. This interest reflects the trend for shift from transactional orientation for long-term interactive relationship among SMEs and financial institution order to improve the information transfer, the importance to find the most effective relationship intermediaries measures to induce the larger finance flows to SMEs sector.

Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1117
Atnaujinta2014-01-18 17:22:09
Metrika Peržiūros: 3