Lithuanian small business banking relationships

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian small business banking relationships
Alternative Title:
Lietuvos smulkaus verslo ir bankų bendradarbiavimas
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTFinansinių paslaugų smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektams trūkumas sąlygoja SVV konkurencinio pranašumo mažėjimą. Bankai daugiau dėmesio skiria didesnių apimčių, mažesnės rizikos ir mažesnius kaštus turinčioms finansinėms paslaugoms (ypač paskolų verslui atveju), tačiau kai kurie jų orientuojasi į mažmeninę bankninkystę, didelį dėmesį skirdami smulkaus verslo subjektams. Lietuvos valstybės politika, atsižvelgiant ir į Europos Sąjungoje vykstančius procesus ir priimamus nutarimus, akcentuoja ryšių tarp finansinių institucijų ir SVV subjektų svarbą. Norint paskatinti SVV sektoriaus plėtrą būtina suformuoti palankią SVV ir bankų bendradarbiavimo aplinką sprendžiant informacijos sklaidos ir pasitikėjimo tarp SVV ir finansinių institucijų trūkumą. Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojami finansinių paslaugų prieinamumą įtakojantys veiksniai ir SVV finansavimo sąlygos komercinių bankų atžvilgiu Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Finansinės paslaugos; Finansinės institucijos; Smulkusis ir vidutinis verslas; Financial services; Financial institutions; Small and medium business (SME).

ENThe finance gaps in the small and medium-sized enterprises (SME) market create competitive disadvantage SMEs inability to raise their finance. The problem emerged because of banking development oriented to deliver large-scale, low risk and cost-cutting financial services, though just some basis have developed retail baking close relationships with SMEs. The Lithuanian public policy harmonized with basic aims pursued in EU, stress the importance of improving relations between financial institutions and SMEs. This interest reflects the trend for shift from transactional orientation for long-term interactive relationship among SMEs and financial institution order to improve the information transfer, the importance to find the most effective relationship intermediaries measures to induce the larger finance flows to SMEs sector.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1117
Updated:
2014-01-18 17:22:09
Metrics:
Views: 59
Export: