Клайпедский край после окончания Второй мировой войны

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Клайпедский край после окончания Второй мировой войны
Alternative Title:
  • Klaipeda Region after the end of the Second World War
  • Klaipėdos kraštas po Antrojo pasaulinio karo
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2009, t. 18, p. 252-266. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos
Keywords:
LT
atstatymas; Klaipėdos kraštas; pramonė; žemės ūkis; apgyvendinimas; specialistai; vadovybė.
EN
restoration; Klaipėda region; industry; agriculture; settlement; specialists; leadership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pokarinės Klaipėdos istorijos istoriografija, pažymima, kad šiuolaikiniai lietuvių istorikai skiria nepakankamai dėmesio socialiniams-ekonominiams tiriamos temos aspektams; aptariami Klaipėdos miesto ir krašto kaimiškųjų teritorijų apgyvendinimo metodai; analizuojama specifika, pritraukiant įvairių sričių specialistus atstatymo darbams, taip pat Lietuvos vadovybės veiklos atkuriant miestą ypatumai. Užėmus Klaipėdos miestą 1945 m. sausio 28 d. gyventojų pačiame mieste praktiškai neliko. Kaimo vietovėse buvo 6058 gyventojai. Kad Klaipėdos krašte gyventų tiek gyventojų kiek prieš karą (140 tūkst.), reikėjo į jį perkeldinti apie 5-7 procentus visų respublikos gyventojų. Sovietinė valdžia planavo Klaipėdą panaudoti kaip neužšąlantį TSRS uostą Baltijos jūroje. Lietuvos valdžios planuose atstatyta pokarinė Klaipėda turėjo tapti vienu iš sovietinės Lietuvos ekonomikos ir pramonės centrų. Autorių nuomone, netikslinga kalbėti apie tai, kad organizuojant ir atstatant Lietuvos TSR ekonomiką egzistavo Maskvos diktatas, kad to laiko sovietinės Lietuvos vadovybė buvo svetimos valios statytiniai ir įgyvendintojai. Tarybų Lietuvos vadovų ir Maskvos santykiai buvo pakankamai nepriklausomi, o jų sprendimai respublikos teritorijoje buvo gana savarankiški. Sovietinės Lietuvos vadovai puikiai vertino situaciją, suprasdami, kad savo pačių jėgomis jie neatstatys Klaipėdos infrastruktūros. Buvo siekiama naudotis centrinės sąjunginės vadovybės teikiamais fondais, resursais ir žmogiškaisiais ištekliais.

ENAnalysis of the contemporary Lithuanian historiography indicates a lack of research by historians of the socio-economic aspects of Klaipeda's post-war history. Methods of settling the rural territory of Klaipėda region and the Klaipėda-city are examined. The specifics of involving specialists from various sectors in the reconstruction and the activities of the Soviet Lithuanian leadership are discussed.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20775
Updated:
2018-12-20 23:20:08
Metrics:
Views: 46    Downloads: 1
Export: