Infliacijos valdymo sprendimai vyriausybės lygmeniu : analitinė studija : ekonominis-socialinis tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Infliacijos valdymo sprendimai vyriausybės lygmeniu: analitinė studija : ekonominis-socialinis tyrimas
Publication Data:
Vilnius : [Butautas], 2008.
Pages:
51 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Ekonominių žinių reikšmė — Tinkamų, efektyvių socialinių-ekonominių sprendimų priėmimo svarba — Pasiūlos infliacijos valdymo priemonės — Paklausos infliacijos valdymo priemonės — Infliacijos pasekmių švelninimo priemonės — Sprendimų kontrolė — Išvados ir pasiūlymai: Išvados; Pasiūlymai; Papildomos priemonės — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Valdymas / Management; Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTInfliacijos priežastys yra daugialypės, todėl ir sprendimai, kuriais siekiama pašalinti infliaciją sukėlusias priežastis ar sušvelninti jos poveikį, turi būti plataus diapazono. Infliaciją galima įveikti valstybės, visuomeniniu, verslo ir asmeniniu lygmeniu. Šiame straipsnyje analizuojamos valstybės lygmeniu teikiamos galimybės įveikti arba sušvelninti neigiamas infliacijos pasekmes. Analitinėje studijoje pateikiami infliacijos pasiūlos, paklausos ir kontrolės valdymo sprendimai. Ši studija paremta gausiais ekonometriniais tyrimais, kurių pagalba galima efektyviai nustatyti tikrąsias, o ne menamas infliacijos priežastis. Minėti tyrimai nepatalpinti sąmoningai, kad būtų galima visą dėmesį sukoncentruoti problemų sprendimui. Studija taip pat paremta gausia literatūros apžvalga bei garsiausių ekonomistų pamąstymais apie infliacijos priežastis, pasekmes bei galimą jos žalą. Nepaisant gausių kompetentingų ekonominių studijų, kurių pagalba galima efektyviai, t. y. mažiausiomis sąnaudomis, išspręsti infliacijos problemas bet kurioje jos stadijoje, vyriausybės vis dėlto sugeba išjudinti infliacijos mechanizmą, kurį vėliau suvaldyti reikia milžiniškų bendrų, suderintų pastangų. Ši studija nėra kritinė. Jos tikslas sėkmingi ilgalaikiai infliacijos priežasčių likvidavimo sprendimo būdai. Studijos pabaigoje pateikiami pasiūlymai ir papildomos priemonės, kurias įgyvendinus būtų galima minimizuoti infliacijos problemą.Reikšminiai žodžiai: Ekonominės žirklės; Fiskaliniai sprendimai; Infliacija; Kainų lygis; Sprendimų kontrolė; Valdymo sprendimai; Vyriausybė; Control solutions; Economic scissors; Fiscal decisions; Inflation; Price level; The Government; The management decisions.

ENThe causes of inflation are multi-dimensional, thus the decisions aimed at eliminating these causes or mitigating its impact must be wide-ranging. The inflation might be overcome at the state, public, business or personal levels. The paper analyses the possibilities to overcome or mitigate the negative consequences of inflation, which are ensured at the state level. The analytical study presents the solutions for inflation supply, demand and control management. The study is based on abundant econometric studies which help to effectively determine the actual causes of inflation. The mentioned studies are not put here deliberately in order to fully concentrate on problem solution. The study also refers to numerous literature sources and the considerations of the most eminent economists about the causes, consequences and potential damage of inflation. Despite the abundance of competent economic studies which help to effectively solve the problems of inflation at any stage, governments still manage to move the inflation mechanism which later requires the giant common coordinated efforts to control it. This study is not a critical one. It is aimed at successful long-term solutions for eliminating inflation causes. The study finishes with recommendations and proposals of additional measures that could minimise the inflation problem if implemented.

ISBN:
9789955800361
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20620
Updated:
2020-11-20 19:59:11
Metrics:
Views: 68
Export: