Zur Verwendung und Bedeutung des litauischen Partizips der Notwendigkeit im Vergleich zum Deutschen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zur Verwendung und Bedeutung des litauischen Partizips der Notwendigkeit im Vergleich zum Deutschen
Alternative Title:
Apie lietuvių kalbos reikiamybės dalyvio vartojimą ir reikšmę gretinant su vokiečių kalba
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 306-312
Keywords:
LT
Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTReikiamybės dalyviui lietuvių kalbos gramatikose skiriama nedaug dėmesio. Paprastai jis trumpai paminimas skyriuje greta neveikiamosios rūšies dalyvių ir pažymima, kad jis retai tevartojamas. Aprašinėjant vokiečių kalbos konstrukcijos sein+zu-Infinitiv lietuviškus ekvivalentus buvo nustatyta, kad greta kitų šios vokiečių kalbos konstrukcijos atitikmenų lietuvių kalboje neretai buvo pastebimos ir konstrukcijos su reikiamybės dalyviu. Galima daryti prielaidą, kad lietuvių kalboje reikiamybės dalyvis kaip ekvivalentas vartotinas tuomet, kai sunku vienareikšmiškai nustatyti, ar vokiečių kalbos konstrukcija sein+zu-Infinitiv pavartota būtinybės, ar galimybės reikšme. Straipsnyje trumpai apžvelgiamas reikiamybės dalyvių vartojimas ir jų reikšmė. Tyrimas remiasi kalbotyros tekstų pavyzdžiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekvivalentas; Lietuvių kalbos gramatika; Reikiamybės dalyvis; Reikiamynės dalyvis; Reikšmė; Sintaksinės konstrukcijos; Vokiečių kalba; Vokiečių kalbos gramatika; A German grammar; A Lithuanian grammmar; Equivalent; German; Gerundive; Lithuanian; Meaning; Syntactical constructions.

ENGerundive is not paid much attention in Lithuanian grammars. It is usually briefly mentioned in the chapter next to passive participle, noting its rare usage. The description of Lithuanian equivalents to the German construction sein+zu-Infinitiv determined that in addition to other Lithuanian equivalents to this German construction gerundive constructions were also often observed. An assumption could be made that the Lithuanian gerundive is used as an equivalent when it is difficult to unambiguously establish whether the German construction sein+zu-Infinitiv was used in the meaning of necessity or possibility. The paper briefly overviews the use and meaning of gerundive. The research is based on the examples of linguistic texts.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20281
Updated:
2018-12-17 12:20:55
Metrics:
Views: 40    Downloads: 1
Export: