Immanuelio Wallersteino kapitalistinės pasaulio sistemos teorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Immanuelio Wallersteino kapitalistinės pasaulio sistemos teorija
Alternative Title:
Immanuel Wallerstein's theory of the capitalist world-system
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 16, p. 65-81
Keywords:
LT
Branduolys; E.Valenšteino teorija; Historiografija; Immanuelis Wallersteinas; Kapitalistinė pasaulio sistema; Kapitalizmas; Lyginamoji istorinė sociologija; Marksizmas; Periferija; Poltinė ekonomika; Socialiniai mokslai.
EN
Capitalism; Capitalist World System; Comparative historical sociology; Core; E.Wallerstein's theory; Historiography; Immanuell Wallerstein; Marxism; Periphery; Political economy; Social sciences.
Summary / Abstract:

LTViena reikšmingiausių paskutinių trijų dešimtmečių Vakarų istoriografijos ir socialinių mokslų raidos tendencijų yra naujos tarpdisciplininės tyrimų srities – lyginamosios istorinės sociologijos (LIS) – konsolidacija. Kapitalistinės pasaulio sistemos (KPS) teorija, kurios pradininkas yra amerikiečių sociologas ir istorikas Immanuelis Wallersteinas (g. 1930), savo mokslinę karjerą pradėjęs naujosios Afrikos istorijos tyrimais, yra viena LIS šakų. Ši teorija sukurta oponuojant eurocentrizmui, pasižyminčiam tikėjimu nesibaigiančia europietiškosios civilizacijos pažanga ir nuvertinančia kitas (neeuropines) kultūras. I. Wallersteino populiarumo ir įtakos Vakarų socialiniams mokslas viršūnė – 1970 - 1980-ieji metai. Nors ir pavėluotai, pažintis su šio autoriaus idėjomis gali būti naudinga konceptualiam šiuolaikinės lietuvių istoriografijos atnaujinimui, Vidurio ir Rytų Europos socialinės-ekonominės istorijos problemų tyrimui. Šiame straipsnyje keliami trys tikslai: pirma, išsiaiškinti KPS teorijos metodologinius bruožus ir šaltinius; antra, I. Wallersteino darbuose retrospektyviai rekonstruoti KPS raidą nuo XVI a. iki XIX a. antrosios pusės; trečia, aptarti akademinės visuomenės reakciją į KPS teoriją bei šios teorijos kritiką. Straipsnis yra tolesnių istorinių tyrinėjimų prolegomenas, nes suteikia prielaidas lyginti Vidurio ir Rytų Europos (Lenkijos-Lietuvos valstybės) XVI-XVIII a. istorinės raidos sampratas I. Wallersteino neomarksistinėje KPS teorijoje ir tradicinėje marksistinėje istoriografijoje.

ENOne of the most significant tendencies in the development of Western historiography and social sciences in the last three decades has been the consolidation of a new multidisciplinary field of inquiry, comparative historical sociology (CHS). The theory of the Capitalist World System (CWS), initiated by the American sociologist and historian Immanuel Wallerstein (b. 1930), who started his career researching on the contemporary history of Africa, is one of the CHS branches. This theory was formulated in opposition to Eurocentrism which is characterised by a belief in the endless progress of European civilization and which depreciates other (non-European) cultures. Wallerstein’s popularity and influence in Western social sciences reached its zenith in 1970–1980, so that while perhaps coming late in the game, nonetheless knowledge and acquaintance with the ideas of this author might be useful for the conceptual renewal of modern Lithuanian historiography and for the investigation of problems in the socio-economic history of Central and Eastern Europe. The paper defines three objectives: 1) to clarify the methodological features and sources of the CWS theory; 2) to reconstruct retrospectively the development of the CWS theory in the works of Wallerstein from the 16th c. to the second half of the 19th c.; 3) to discuss the critique and reaction of academic society to the CWS theory. The paper might be considered as a prolegomena to further historical research, because it provides the preconditions for comparing the concepts of the historical development of Central and Eastern Europe (Polish-Lithuanian Commonwealth) in the 16th–18th c. in Wallerstein’s neo-Marxist CWS theory and traditional Marxist historiography.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20070
Updated:
2018-12-17 11:41:57
Metrics:
Views: 25    Downloads: 15
Export: