Naugarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio (1578-1619) testamentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naugarduko žemės teisėjo Jarošo Jevlašauskio (1578-1619) testamentas
Alternative Title:
Will of Naugardukas' Land Judge Jarosz Jewiaszewski (1578-1619)
In the Journal:
Istorija [History]. 2008, Nr. 71, p. 30-39
Keywords:
LT
Jarošas Jevlašauskis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Memuaristika; Naugardukas; Reformacijos istorija; Regioninis bajoriškasis elitas; Teisinė sistema; Teodoras Jevlašauskis; Testamentai; Testamentas.
EN
Jarosz Jewiaszewski; Jarosz Jewlaszewski, Naugardukas (Nowogrudek); Law system; Local gentry elite; Memoires; Reformation history; Teodor Jewlaszewski; Testament; The Will.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiamas žymaus XVI a. pabaigos memuaristo Teodoro Jevlašauskio (Teodor Jewlaszewski, 1546-1619) sūnaus Naugarduko žemės teisėjo Jaroso Jevlašauskio (Jarosz Jewlaszewski, 1578-1619) testamentas. LDK bajorų Jevlašauskių (Jevlaševskių) giminė žymi Teodoru (Fiodoru) Michailovičiumi Jevlašauskiu (1546- 1619), garsiu XVI a. paskutiniųjų dešimtmečių advokatu ir kelių didikų seimų klientu, palikusiu mums savo atsiminimus. Nors šis memuaristinis istorijos paminklas skelbtas net keliomis kalbomis, tarp jų ir lietuviškai didesnių tyrinėjimų apie Jevlašauskių giminę dar nesulaukėme. Todėl manytume, kad čia publikuojamas memuaristo Teodoro sūnaus Jarošo Jevlašauskio testamentas padės kiek praskieisti šios garbingos giminės likimo skraistę. Jarošo Jevlašauskio testamentas įdomus keliais aspektais. Visų pirma jame gausu XVII a. pradžios kasdienybės gyvenimo ir buities detalių, biografinės medžiagos.

ENThe article publishes the will of judge Jarosz Jewlaszewski, the son of the 16th century famous memoirist Teodor Jewlaszewski. The Jewlaszewski family was a noble family of the GDL known for Teodor Jewlaszewski – a famous lawyer rendering services to a number of noble families of the 16th GDL, who left a manuscript of reminiscences. Although this historical monument was published in several languages, including the Lithuanian language, no major research into the subject of the Jewlaszewski family has been performed. Therefore, we believe that the will of Jarosz Jewlaszewski published in this article will help to cast the light on the fame of this noble family. The will of Jarosz Jewlaszewski is interesting with regard to several aspects. It first of all contains some intriguing details of household and genealogy of the beginning of the 17th century.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 1, Województwo wileńskie, XIV-XVIII wiek / opracowali. Warszawa : DiG, 2004. 764 p.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 4, Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV-XVIII wiek / pod redakcją Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz ... [et al.]. Warszawa : DiG, 2003. 412 p.
  • Шляхта и торговля : несколько эпизодов из книг Ковенского земского суда XVI века / Дарюс Вилимас. Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI-XIX веках : сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Институте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. / составитель Тамара Байрашаускайте. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. P. 258-273.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19900
Updated:
2022-01-17 12:20:15
Metrics:
Views: 22    Downloads: 12
Export: