Grobiņa - a sign of an early future port of trade in the Balt Lands

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Grobiņa - a sign of an early future port of trade in the Balt Lands
In the Book:
Transformatio mundi : the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology Department of Philosophy and Cultural Science, 2006. P. 93-106
Keywords:
LT
Baltijos jūros regionas, vėlyvasis geležies amžius, prekybos centrai, gyvenvietės, kapinynai; Gotlandas; Grobinios archeologiniai paminklai; Kuršiai; PV Latvija; Prekybos uostas; Ryšiai jūra; Skandinavai; Skandinavų kolonija; Vikingų laikotarpis.
EN
Baltic Sea region, Viking Age, trede centres, settlements, cemeteries; Curonians; Gotland; Grobina archaeological sites; Overseas connections; Port of trade; SW Latvia; Scandinavian Colony; Scandinavians; Viking age.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas svarbus skandinavų centras Kurše – Grobinios gyvenvietė. Remiantis archeologine medžiaga ir kitais šaltiniais siekiama ištirti, ar galima Grobinios gyvenvietę vertinti, kaip baltų žemių prekybinį uostą ir konstatuoti migracijos procesų pobūdį. Dideli prekybiniai centrai yra Šiaurės Europos ankstyvųjų Viduramžių ir Vikingų epochos laikų fenomenas. Tokio tipo vietose tradicinė žemės ūkio veikla ir gyvulininkystė turėjo mažai reikšmės. Pabrėžiama, jog išimtinai prekybinė Grobinios interpretacija yra atmestina. Grobinia buvo skandinavų kolonija, kurioje gyventa kartu su kuršiais maždaug 20 metų, vėliau jos gyventojai buvo asimiliuoti ir susiformavo vietos visuomenė. Daugelis Vikingų epochos fenomenų yra interpretuojami ekonominiu prekybiniu aspektu, tačiau yra ir alternatyvių vertinimų. Prekybinė veikla buvo viena svarbiausių priežasčių, leidusių plėtoti tarptautinius kontaktus, tačiau ne vienintelė. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad dalis Gotlando ir Švedijos gyventojų nusprendė emigruoti. Tai yra geras Šiaurės Europos migracijos istorijos pavyzdys, nors ir sunku įvardinti šios emigracijos priežastis. Grobinia nėra klasikinis prekybos centras, tačiau manytina, kad jos įkūrimas yra tų pačių procesų, kaip ir baltų prekybinio centro (emporijos) iškilimas, rezultatas. Jeigu net ir yra senesnių skandinavų ir baltų ryšių, Grobinia yra šių kontaktų pokyčių pėdsakas. Grobinia ateities ženklas Vikingų epochoje, Alandės upės krantuose gyvenę skandinavai buvo vėlesnių laikų Rusijos ir Islandijos kolonistų avangardas.

ENThis article analyses the settlement of Grobina as an important Scandinavian centre in Courland. On the basis of archaeological data and other sources, it is sought to examine, whether the settlement of Grobina could be regarded as a trading port of Baltic lands and to identify the character of migration processes. Major trading centres are the phenomenon of early Medieval period and the Viking Age in Northern Europe. Agriculture and livestock breeding had little significance in such areas. It is emphasized, that exclusively commercial interpretation of Grobina should be dismissed. Grobina was a Scandinavian colony, where they lived alongside Curonians for about 20 years, while later on its residents were assimilated developing a local society. The majority of the phenomena of the Viking Age is interpreted in economic and commercial character, however, alternative approaches also exist. Trade was one of the main aspects to enable the development of international relations, nevertheless, it was not the only one. It is important to note, that a part of residents of Gotland and Sweden decided to emigrate. It is a good example of the history of migration in Northern Europe, even though its reasons are hard to identify. Grobina is not a typical trading centre however, it is likely that it emerged due to the same processes as the rise of Baltic trade centre (emporium). Even if there were earlier Scandinavian and Baltic relations, Grobina is the sign of their change. In the Viking Age, Grobina is a sign of future as Scandinavians living at the banks of the Alande river were the vanguard of the Russian and Icelandic colonists later in history.

ISBN:
9955982713
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50170
Updated:
2020-09-16 19:44:54
Metrics:
Views: 15
Export: