1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas
Editors:
  • Kiaupienė, Jūratė, sudarymas [com]
  • Čapaitė, Rūta, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Žara, 2002.
Pages:
143 p
Series:
Lietuvos užsienio politikos dokumentai. XIII-XVIII a. Tyrinėjimai
Contents:
Pratarmė / A. Valionis — Sudarytojos žodis — Tekstų publikavimo ir vertimo principai / Rūta Čapaitė, Eugenija Ulčinaitė – Tekstai: 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto originalas ; 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto vertimas į lietuvių kalbą ; 1445 m. Krėvos akto nuorašas ; Ištraukos iš viduramžių šaltinių, pasakojančių apie 1385 m. įvykius ; 1385 m. Jogailos pasiuntiniai Krokuvoje ; Annus domini nuliesimus tricentesimus octuagesimus ąuintus ; Tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt penktieji Viešpaties metai – Tyrinėjimai: Jūratė Kiaupienė. 1385 metai, Krėva: pasiklydę tarp tikrovės ir mito ; S. C. Rowell. Krėvos aktas: diplomatijos ir diplomatikos apžvalga ; Edmundas Rimša. 1385 m. Krėvos akto antspaudai ; Rūta Čapaitė. 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto ir 1445 m. nuorašo raštas — Trumpas pabaigos žodis – Summary.
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Reviews:
Analizuojama studijoje – – – – / Edvardas Gudavičius. Vilnius, 2002
Summary / Abstract:

LTPirmoje knygos dalyje spausdinami 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos akto originalas ir 1445 m. nuorašas, kiti viduramžių šaltinių ištraukų tekstai lotynų kalba ir vertimai į lietuvių kalbą. Antroje dalyje skelbiami autoriniai tyrinėjimai, nagrinėjantys Krėvos akto istorijos, istoriografijos, diplomatikos, diplomatijos, sfragistikos, paleografijos problemas. Publikacijos autoriai daro dvi išvadas: 1. 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos aktas, saugomas Krokuvos kapitulos archyve Lenkijoje, yra autentiškas dokumentas. Tai buvo 1385 m. vestų derybų dėl Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos vedybų su Lenkijos Karalystės valdove Jadvyga ratifikacijos aktas. Šis derybų dėl vedybų dokumentas neturėjo tarpvalstybinės ar tarpdinastinės sutarties akto galių. Todėl nėra pagrindo 1385 m. Krėvos dokumentų vadinti Lenkijos-Lietuvos unijos aktu. 2. Lietuvos valstybės istorijoje tarpvalstybinio susitarimo su Lenkijos valstybe, kuris galėtų būti vadinamas 1385 m. Krėvos unija, nebuvo. 1386 m., pasibaigus derybų dėl vedybų ir sosto procesui, Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila iš Gediminaičių dinastijos valdančiojo elito pakviestas atvyko į Lenkiją, priėmė krikštų, vedė Lenkijos valdovę Jadvygą iš Anžu (Anjou) dinastijos ir, išlikdamas Lietuvos suverenu (supremus dux), buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. Taip vėlyvaisiais viduramžiais Vidurio- Rytų Europoje buvo sudaryta dinastinė/personalinė unija, kuri keletą šimtmečių darė įtakų Vidurio-Rytų Europos regiono gyvenimui.Reikšminiai žodžiai: Jogaila; Istoriniai šaltiniai; Jogaila; Krėvos sutartis, 1385 (Krėvos aktas; Krėvos unija; Union of Krewo; Act of Krėva); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Grand Duke Jogaila; Historical sources; Jogaila; Krėva Act.

ENThe first part of the book presents the original text of the Krėva Act of 14 August 1385 and its copy of 1445 as well as other mediaeval texts in Latin and translations thereof into Lithuanian. The second part of the book offers authors’ research into the history, historiography, diplomacy, sphragistics, palaeography of the Krėva Act. The authors of the publication draw two conclusions: 1. the Krėva Act of 14 August 1385, which is kept in the Cracow Chapter Archive in Poland, is the authentic document. It was the ratification act of the 1385 negotiations over the marriage of the Grand Duke of Lithuania Jagiełło to the monarch of Poland Jadwiga. This document on negotiations over the marriage did not have any powers of an interstate or inter-dynasty act. Therefore, the Krėva Act of 1385 cannot be referred to as the act of Polish-Lithuanian union. 2. There was no interstate agreement with the state of Poland in the history of the state of Lithuania, which could be called the Krėva Union of 1385. In 1386, after the process of the negotiations over the marriage and the throne ended, Grand Duke of Lithuania Jagiełło from the Gediminids dynasty was invited to Poland, Christianised, married Polish Queen Jadwiga from the Anjou dynasty, and remaining the sovereign of Lithuania, was crowned as king of Poland. This is how a dynasty/personal union in the Central and Eastern Union, which had great influence on the life of the region for centuries to come, was formed.

ISBN:
9986340802
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19681
Updated:
2022-02-19 09:27:49
Metrics:
Views: 256    Downloads: 62
Export: