Lietuvos didikų Pacų ryšiai su Medičiais XVII a. antrojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos didikų Pacų ryšiai su Medičiais XVII a. antrojoje pusėje
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2004, 2002/2, p. 43-62
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTXVII a. II pusėje Pacai buvo labiausiai LDK įsigalėjusi didikų giminė. LDK kancleris Kristupas Zigmuntas Pacas, LDK didysis etmonas Mykolas Kazimieras Pacas ir Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas buvo aukščiausio rango valstybės veikėjai. Jų politiniai užmojai bei asmeniniai ryšiai lėmė Lietuvos valstybės įvaizdį ir kultūrinę reikšmę XVII a. Europos kultūros kontekste. Itin reikšminga Pacų dvaro kultūros dalis yra jų ryšiai su Italija, kurie geriausiai atsiskleidžia tyrinėjant Pacų bendravimą su Medičiais. Pacų ir Pazzi santykiai XVII a. II pusėje buvo pagrįsti tiek tariamos šių dviejų šeimų giminystės ryšiu, tiek abipuse nauda. L. D. de’Pazzi per įtakingiausius Pacų šeimos narius siekė asmeninės karjeros, o Pacai, identifikuodamiesi su Florencijos Pazzi, susiejo savo šeimą su Italijos kultūra – tai jiems padėjo užmegzti glaudžius ryšius su Medičiais, kurie taip pat turėjo savų interesų Respublikoje. Kozimo III dėmesys Pacams turėjo politinių ir religinių tikslų, kurie reiškėsi per dvaro kultūrai būdingą kolekcionavimą, retenybių, įskaitant šventųjų relikvijų kaupimą, bei krikščionybės stiprinimą. Būdamas popiežiaus interesų gynėjas Kozimas III rūpinosi krikščionybės reikalais visoje Europoje. Todėl Pacams buvo įteiktos šv. Marijos Magdalenos de’Pazzi relikvijos, turėjusios platinti šios šventosios kultą ir garsinti Florencijos respublikos vardą LDK. Atrodo, kad Pacai bandė atvesti Medičių kunigaikščius į Respublikos karaliaus sostą per 1668-1669 ir 1673 m. rinkimines kampanijas. Pacų bendravimas su Medičiais veikė LDK politinį ir ypač kultūrinį gyvenimą, per Pacų dvaro kultūrą siedamas jį su Vakarų Europos kultūra, kartu pakylėdamas visą XVII a. II pusės LDK valstybės politinį ir kultūrinį gyvenimą, ir padarydamas jį Europos kultūros dalimi.Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Florencija; Korespondencija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Didikai XVII a.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Medici šeima; Medičiai; Pacai (Pacas family); Pacų šeima; Pazzi šeima; Relikvijos; Correspondence; Florence; GDL nobility; Medici; Nobility; Pac; Relics; The Medici family; The Pac family, the Pazzi family.

ENIn the 2nd half of the 17th c. the Pacowie family was one of the most influential noble families in the GDL. The Chancellor of the GDL K. Z. Pac and the Great Hetman of the GDL M. K. Pac were the state figures of the highest rank. Their political activities and personal relations determined the image and cultural significance of the then state of Lithuania. The relations of the Pacowie family with Italy, which are best revealed when analysing their relationships with the Medici family, were the most significant part in the culture of the Pacowie household. The relations of the Pacowie family with the Pazzi family in the 2nd half of the 17th c. were based on the possible family connections as well on the mutual benefit. L.D. de’Pazzi pursued personal career through the most influential members of the Pacowie family, whereas, the latter were identified with the Pazzi family of Florence thus linking their family with the Italian culture, what helped them establish close contacts with the Medici family who also had their own interests in the Republic. The attention of Cosimo III to the Pacowie family was based on political and religious aims. Being the supporter of the interests of the Pope, Cosimo III was active in taking care of Christian matters all over Europe. Therefore, the relicts of the St. Mary Magdalene of Pazzi were handed over to the Pacowie family, who had to glorify the name of the Holy Republic of Florence in the GDL. It is presumed that the Pacowie family made attempts to bring one of the Medici dukes to the throne of the King of the Republic during the election campaigns of 1668–1669 and 1673. The relationships between the Pacowie family and the Medici family had a great impact on the political and cultural life of the GDL making it part of the European culture.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19668
Updated:
2022-08-23 17:13:16
Metrics:
Views: 249    Downloads: 27
Export: