Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę
In the Journal:
Knygotyra. 2008, t. 51, p. 267-271
Keywords:
LT
Bagdonas Oginskis; Vievis; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTVievio spaustuvė į archeologų akiratį pirmą kartą pateko 1996 m., tyrinėjant Vievio dvarvietės teritoriją šalia plečiamų Vievio kapinių ir automagistralės Vilnius–Klaipėda. Archeologas Eugenijus Ivanauskas čia rado švininę plokštelę, kurią pavadino šrifto kolonėle, ir rašė, jog tai esąs vertingiausias tyrimų radinys, "kuriuo remiantis galima teigti, kad XVII a. I pusėje Vievyje veikusi Šv. Dvasios stačiatikių brolijos spaustuvė buvo įsikūrusi Oginskių dvare' Straipsnyje paskelbti naujausi archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvės lokalizaciją. Vievio spaustuvės vietą 2007 m. žvalgė archeologinė ekspedicija, vadovaujama straipsnio autoriaus. Šios vietos archeologiniai tyrinėjimai yra nauja ir perspektyvi terpė archeologijos ir knygotyros bendradarbiavimui plėtoti. Vievio vienuolyne 1611–1646 m. veikusios spaustuvės paieškų rajonas yra į pietryčius nuo Vievio, Vievio ežero šiaurės rytų pakrantėje esančiose Balceriškėse. Nurodytoje vietoje rasta spaustuvės laikotarpio keramikos ir monetų. Keturi radiniai: varinė plokštelė (spaudas) ir švininiai kubeliai (spaustuvinio rinkinio tarpinė medžiaga), yra sietini su knygų spausdinimu rankinėmis staklėmis. Šioje vietoje anksčiau rastas ir privačiai saugomas geros būklės Aleksandro (1492–1506) pusgrašis rodo, kad Vievio vienuolynas ir spaustuvė galėjo būti įkurta ankstesnės sodybos ar gyvenvietės vietoje. Archeologija gali atlikti tam tikrą vaidmenį knygotyroje ir ateityje tokio pobūdžio bendradarbiavimas suteiktų vertingų duomenų Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimams.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Archeologiniai radiniai; Bogdanas Oginskis; Knygos istorija; Knygų leidyba; Spaustuvės; Vievio spaustuvė; Vievis; Archaeological findings; Archaeology; Bogdanas Oginskis; Book history; Book publishing; Lithuania; Printig-house in Vievis; Printing-houses; Vievis.

ENVievis printing-house was for the first time investigated by archaeologists in 1996, when exploring the territory of Vievis manor site next to the expanded Vievis cemetery and motorway Vilnius–Klaipėda. Archaeologist Eugenijus Ivanauskas found a lead plate that he called a type column and wrote that this was the most valuable finding “on the basis whereof we could state that the Holy Spirit Orthodox Brotherhood printing-house, which operated in Vievis in the first half of the 17th c., was established in Oginskis manor”. The paper publishes the latest archaeological data about the localisation of Vievis printing-house. In 2007, an archaeological expedition led by the author of the paper explored the site of Vievis printing-house. Archaeological explorations of the site are new and promising for the development of cooperation of archaeology and book science. The area of explorations of the printing-house that operated in Vievis monastery in 1611–1646 is located south-eastwards from Vievis, in Balceriškės situated on the north-eastern shore of the Lake Vievis. Ceramic and coin artefacts dating back to the period of a printing-house were found in this place. Four findings: copper plate (impress) and lead blocks (intermediate material of a typesetting set) are related to manual typesetting of books. A well-preserved half grosz from the Alexander period (1492–1506) which was previously found in this place and kept privately shows that Vievis monastery and printing-house could have been established in the place of a former steading or settlement. Archaeology might perform a certain role in book science and such cooperation might provide valuable data for the research of Lithuanian culture history in the future.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19302
Updated:
2018-12-17 12:19:26
Metrics:
Views: 115    Downloads: 10
Export: