Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinys
Alternative Title:
Numismatic collection of the Kaišiadorys Museum
In the Journal:
Numizmatika. 2017, t. 13-17, p. 76-87
Keywords:
LT
Aleksandras Stasiūnas; Algimantas Urbonas; Archeologiniai kasinėjimai; Banknotai; Ekspozicija; Kaišiadorių muziejaus; Kaišiadorių muziejus; Kaišiadorys; Medaliai; Monetos; Monetų ir medalių kolekcijos; Muziejus; Numizmatika; Numizmatinė kolekcija; Rinkinys.
EN
Aleksandras Stasiūnas; Algimantas Urbonas; Banknotes; Coins; Collections of coins and medals; Excavations; Exposition; Kaišiadorys; Kaišiadorys museum; Medals; Museum, numismatic collection; Numismatic collection.
Summary / Abstract:

LTKaišiadorių muziejaus fonduose saugoma 5490 numizmatikos eksponatų (1 lentelė). Tai – monetos, banknotai, medaliai, ženkleliai, plaketės, žetonai, plombos, vertybiniai popieriai, apdovanojimai ir jų dokumentai, taupyklės. Nemaža dalis Kaišiadorių muziejaus numizmatikos eksponatų yra susiję su Kaišiadorių miesto ar dabartinio Kaišiadorių rajono istorija. Paminėtini du II ir III a. Romos Imperijos sestercijai, rasti Kalviuose XX a. pabaigoje griaunant seną namą, Kaišiadorių geležinkelio stoties XX a. pradžios muitinės plombos, Kaišiadorių gimnazijos moksleivių kraštotyros draugijos „Thracia” ženklelis. Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinkinį papildo ir iš archeologinių tyrimų Lalėnų, Gansonių senkapiuose, Bajorų kapinyne, Balceriškėse, Vadų miške gauti eksponatai. Muziejuje saugomos dvi vertingos kolekcijos: Aleksandro Stasiūno monetų ir banknotų bei Algimanto Urbono medalių kolekcijos. Aleksandro Stasiūno kolekcija įsigyta 2005 metais. Joje – 1965 numizmatikos eksponatai: monetos ir banknotai.Kolekciją sudaro lietuviškos įvairių nominalų monetos ir banknotai (XV a. pabaiga – XVIII a. pabaiga), Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių XVIII-XX a. monetos bei banknotai, įvairių pasaulio šalių XX a. monetų ir banknotų pavyzdžiai. Algimanto Urbono medalių kolekcija įsigyta 2011 m. Joje – 1477 medaliai. Tai lietuviški 1958-1997 m. medaliai, kurių didžiąją dalį sudaro Lietuvos XX a. 7-9 deš. sovietiniai ir Atgimimo laikotarpio (1987-1990 m.) medaliai. Medalių kolekcijų sudaro dvi stambios dalys. Pirmoje dalyje – įvairios tematikos (istoriniai įvykiai ir asmenybės, muzikos ir šokių šventės bei festivaliai, teatrai, etc.), antroje – sporto medaliai. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENCollection of the Kaišiadorys Museum contains 5,490 numismatic exhibits (table 1). These are coins, banknotes, medals, badges, plaquettes, tokens, seals, assets, stamps and imprints, awards and accompanying documents, and moneyboxes. A considerable part of the numismatic exhibits held in the Kaišiadorys Museum are related to the history of the city of Kaišiadorys and todays Kaišiadorys district. We can mention two sesterces of the Roman Empire from the 2nd and 3rd millennium, which were found in Kalviai while clearing an old house in the late 20th century, customs seals of the Kaišiadorys railway station of the early 20lh century (fig. 4), and a badge of the regional ethnography study group “Tracija” of the Kaišiadorys gymnasium (fig. 5). The numismatic collection of the Kaišiadorys Museum is supplemented by exhibits received from excavations. The museum holds numismatic finds from excavations conducted in Lalėnai, Gansonys, Bajorai, Balceriškiai, and Vadai forest. The museum also holds two valuable collections: Aleksandras Stasiūnass collection of coins and banknotes and Algimantas Urbonas’s collection of medals. Aleksandras Stasiūnass collection was obtained in 2005. It is comprised of 1,965 numismatic finds: coins and banknotes.The collection includes Lithuanian coins and banknotes (end of 15th-20th c.) of various denominations (fig. 6), coins and banknotes of Poland, Russia, Germany, Latvia, Estonia and other countries from the 18th to the 20th century, and samples of twentieth-century coins and banknotes from various countries of the world. Algimantas Urbonas’s collection of medals was acquired in 2011. It consists of 1,477 medals. These are Lithuanian medals from 1958-1997, the larger part of which are medals of Soviet Lithuania from the 1960s to the 1980s and from the period of National Revival (1987-1990) (fig. 8). This collection of medals is comprised of two large parts. The first part contains medals on various themes (historical events and personalities, music and dance festivals, theatres etc.), and the second part contains sports medals. [From the publication]

ISSN:
1392-8570
Related Publications:
Archeologiniai duomenys apie Vievio spaustuvę / Vykintas Vaitkevičius. Knygotyra. 2008, t. 51, p. 267-271.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68398
Updated:
2019-11-27 19:26:26
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: