Suaugusiųjų požiūris į fizines bausmes kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų požiūris į fizines bausmes kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę
Alternative Title:
Adults’ attitude towards corporal punishments as a pedagogical means correcting behaviour
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2007, Nr. 4 (67), p. 49-55
Keywords:
LT
Elgesio korekcija; Fizinių bausmių pasekmės; Fizinių bausmių taikymo priežastys; Fizinė bausmė; Fizinės bausmės.
EN
Consequences of corporal punishments; Consequences of the corporal punishment; Corporal punishment; Corporal punishments reasons for using corporal punishments; Correction of the behaviour.
Summary / Abstract:

LTSuaugusieji turi daug vaiko negatyvaus elgesio korekcijos priemonių. Jie gali vaikui kantriai paaiškinti, kodėl jo veiksmai yra netinkami ir kokio elgesio tikisi iš savo vaiko arba be komentarų taikyti įvairias bausmes. Aptarsime tik fizines bausmes, nes nėra vieningos mokslininkų nuomonės apie tokių priemonių pasekmes vaiko asmenybės raidai, o suaugusieji jas ypač dažnai taiko vaiko elgesio korekcijai. Tyrimo tikslas – suaugusiųjų požiūrio į fizines bausmes, kaip į pedagoginę elgesio korekcijos priemonę, tyrimas. [...] Išsiaiškinta, kad fizines bausmes naudoja daugumas tėvų (atitinkamai 52% vyrų ir 78% moterų) (p <0,05). Moterys reikšmingai dažniau nei vyrai yra patys patyrę fizinę bausmę vaikystėje. Pastaruoju metu pastebima tendencija, kad fizinė bausmė vaikams, kaip elgesio korekcijos priemonė, pasirenkama rečiau. Respondentus tėvai vaikystėje dažniausiai bausdavo už neklusnumą, atsikalbinėjimą, dingimą iš namų, melą. Pagrindinės priežastys, dėl kurių respondentai baudžia savo vaikus – atsikalbinėjimas, neklusnumas, melas, blogi pažymiai, prasta tėvų nuotaika. Beveik pusė respondentų (58% vyrų ir 48% moterų) mano, kad fizinės bausmės padeda tapti geresniu žmogumi. Nuomonei, kad fizinės bausmės yra būtina auklėjimo priemonė, prieštarauja 52% vyrų ir 22% moterų. Tačiau tik trečdalis respondentų (30% vyrų ir 28% moterų) mano, kad fizines bausmes reikia uždrausti įstatymu. [Iš leidinio]

ENAdults have a lot of means to correct negative behaviour of a child. They can explain to the child patiently why his actions are wrong and what kind of behaviour they expect from their child or use various punishments without comments. In this study we will only deal with the discussion about corporal punishments because there is no unanimous opinion of scientists about the consequences of these punishments concerning the development of the child’s personality while adults use them especially often to correct the child’s behaviour. The purpose of the study was to analyze adults’ attitudes towards corporal punishments as pedagogical means correcting behaviour. [...] It was established that most parents used corporal punishments (52% of fathers and 78% of mothers respectively) (p <0.05). We found that women had suffered from corporal punishments in their childhood more often than men. The tendency was noticed that corporal punishments as a means for the correction of the children’s behaviour were chosen not so often at present. The respondents were punished by their parents in the childhood for disobedience, runaround, disappearance from home, lies. The main reasons why the respondents punished their children – runaround, disobedience, lies, poor marks, parents’ bad mood. Almost one half of the respondents (58% of men and 48% of women ) thought that corporal punishments helped to become a better person. 52% of men and 22% of women disagreed that corporal punishments were necessary in education. Only one third of the respondents (30% of men and 28% of women) thought that corporal punishments should be forbidden by the law. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19286
Updated:
2021-02-25 10:00:30
Metrics:
Views: 65
Export: