Darbas ir laisvalaikis: naujos jų tarpusavio ryšio sampratos paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbas ir laisvalaikis: naujos jų tarpusavio ryšio sampratos paieškos
Alternative Title:
Work and leisure: a new search for a perception of their relationship
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 13, p. 183-204
Keywords:
LT
Budget; Darbas; Free time; Labour: Lithuania; Laiko biudžetas; Laisvalaikis; Lietuva; Popramoninė visuomenė; Postindustrial society; Pramoninė visuomenė.
EN
Darbas; Industrial society; Laisvalaikis; Leisure; Lietuva; Lithuania; Post-industrial society; Postindustrinė visuomenė, laiko biudžetas; Time budget; Work.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje Vakarų visuomenėje iš esmės kinta darbo ir laisvalaikio sampratos bei su šiomis žmogaus gyvenimo sritimis susijusios vertybės. Modernioje visuomenės sąrangoje žmogaus gyvenimo šerdis buvo profesinis darbas, o laisvalaikis laikytas savotiška „likutine“ veikla; perėjimą į popramoninę visuomenės vystymosi fazę rodo tolydžio stiprėjantis laisvalaikio kaip savaime vertingai ir savarankiškas prasmių sistemas kuriančiai veiklai skirto meto sureikšminimas. Šiame straipsnyje nagrinėjamos šiuolaikinės teorinės laisvalaikio sampratos bei jų adekvatumas praktinėms Lietuvos realijoms. Pirmoje straipsnio dalyje svarstoma, kas yra laisvalaikis, koks laisvalaikio santykis su darbu? Antroje dalyje aptariama istorinė darbo ir laisvalaikio tarpusavio ryšio evoliucija, trečioje – tarptautiniai longitudiniai laiko biudžeto tyrimai. Ketvirtoje dalyje aptariamos laisvalaikio tendencijos nūdienos Lietuvoje, remiantis 1990 m., 1999 m. ir 2005 m. atliktų Europos vertybių tyrimų duomenimis. Empiriniai duomenys leidžia tvirtinti, jog ir Lietuvos visuomenėje vyksta esminiai ir gana nuoseklūs darbo ir laisvalaikio svarbos vertinimo pokyčiai, būdingi popramoninėms visuomenėms, visų pirma – tolydžio auganti laisvalaikio bei mažėjanti darbo savaiminė svarba žmonių gyvenime, siekiant šių dviejų sričių pusiausvyros. Dėsninga, jog ryškiausi vertybinių nuostatų skirtumai matyti tarp kartų, taip pat tarp skirtingo išsimokslinimo ir profesinio statuso žmonių.

ENThe concepts of work and leisure and values related to these areas of human life have been basically changing in modern Western society. The core of human life has been professional occupation in modern society, and leisure has been considered kind of “residual” activity; the transition to post-industrial phase of social development is shown by a gradually increasing prominence given to leisure as the time devoted to by itself valuable activity that creates independent systems of meanings. The paper investigates modern theoretical concepts of leisure and their adequacy to the practical Lithuanian realia. The first part of the paper considers what leisure is and what the relationship between leisure and work is. The second part discusses the historical evolution of the relationship of work and leisure; while the third part focuses on international longitudinal research of time budget. The fourth part discusses leisure trends in present-day Lithuania, based on the data of European value studies conducted in 1990, 1999 and 2005. The empirical data allows stating that essential and rather consistent changes in the assessment of the significance of work and leisure, typical of post-industrial societies, have been going on in Lithuanian society, primarily, the gradually increasing importance of leisure and decreasing significance of work in human life, seeking the balance of these two spheres. It is a consistent pattern that the most vivid differences in value attitudes are observed between generations as well as among people of different education and professional status.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18919
Updated:
2018-12-17 11:53:53
Metrics:
Views: 100    Downloads: 18
Export: