Įmonės apskaitos informacinės sistemos kūrimo metodologiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės apskaitos informacinės sistemos kūrimo metodologiniai aspektai
Alternative Title:
Methodological aspects of creation of accounting information system in an enterprise
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 4 (15), p. 41-49
Summary / Abstract:

LTApskaitos informacinės sistemos (AIS) kūrimas ir eksploatavimo efektyvumas žemės ūkio įmonėse (ūkiuose) siejasi su daugelio projektinių sprendimų praktiniu realizavimu, pirmiausia – apskaitos kompiuterizuotos duomenų bazės (KDB) sukūrimu ir naudojimu. Metodologiniai AIS kūrimo aspektai, analizuojami šiame straipsnyje, apima: pradinių apskaitos duomenų išmatavimo ir registravimo laikmenose problemas; tiksliojo ūkininkavimo (TŪ) priemonių taikymą augalininkystėje ir kitose gamybos šakose; pirminių dokumentų formų ir turinio unifikavimą; informacijos klasifikatorių rengimą ir tobulinimo galimybes; automatizuotą magnetinių laikmenų rengimą ir pradinių duomenų dorojimą; rezultatinės informacijos išdavimą įmonės vadybininkų ekonominiams sprendimams priimti. [Iš leidinio]

ENCreation of Accounting Information System (AIS) and efficiency of exploatation in agricultural enterprises are closely connected with practical realization decisions and projects, first of all, with computer-aided database (CDB) creation and usage. The aim of this research – to define more improve methodology for AIS creation in an enterprise. There were used the following methods of research: analysis and sinthesis of scientific publications connected with AIS creation, generalization of practical experience for AIS creation, monographical, etc. Methodological aspects of AIS creation, analysed in the article, includs the following: the problems of primary data measurement and registration into the carriers of information; the usage of precision farming means in plant-breeding and another branches of production; unification of primary documents content and forms; preparation of information classificators and possibilities of its improvement; preparation of magnetic discs and primary data work up by automatic way; presentation of secondary information to users of an enterprise and possibilities of decision making processes in management. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18871
Updated:
2018-12-17 12:18:53
Metrics:
Views: 12
Export: