Nenoro mokytis priežastys : ugdytojų ir ugdytinių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nenoro mokytis priežastys: ugdytojų ir ugdytinių požiūris
Alternative Title:
Reasons for unwillingness to study: attitudes of educators and schoolchildren
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 176-179
Keywords:
LT
Nenoro mokytis priežastys; Mokinių požiūris; Mokytojų požiūris.
EN
Reasons of unwillingness to study; Attitude of pupils; Attitude of teachers.
Summary / Abstract:

LTMoksleivių nenoras mokytis yra viena aktualiausių problemų mokykloje, kurios atsiradimą lemia daugelis priežasčių. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti mokytojų ir mokinių požiūrį į nenoro mokytis priežastis ir pateikti mokytojų ir mokinių požiūrių lyginamąją analizę. Apklausoje dalyvavo 86 respondentai (61 6-8 klasių moksleivis ir 25 pedagogai-dalykininkai). Tyrimo rezultatų analizė atskleidė skirtingus moksleivių ir pedagogų požiūrius į santykius šeimoje: mokinių nuomone, tarp jų šeimos narių dominuoja šilti ir draugiški santykiai, tuo tarpu pedagogų teigimu, daugelyje šeimų vaikai stokoja tėvų dėmesio ir tai veikia mokinių požiūrį į mokymąsi. Nustatyta, kad ugdytinių požiūris į mokymą(si) pozityvus. Didžioji dalis moksleivių pateikė svarių mokymosi būtinumo argumentų: siekį įgyti aukštesnį išsilavinimą, žinių svarbą karjerai, svajonių įgyvendinimo ir pan. Nustatytos tokios pagrindinės nenoro mokytis priežastys: pedagogų požiūriu, tai menkos mokinių pastangos (tingėjimas), neigiama draugų įtaka, per sunki mokymosi programa, nesėkmės moksle ir nepasitikėjimas savimi. Moksleivių požiūriu, tai menkos mokinių pastangos (tingėjimas), nesėkmės moksle, neigiama draugų įtaka, konfliktai su bendraklasiais, neįdomios pamokos. Galima kelti prielaidą, kad viena priežastis dažniausiai neturi įtakos mokymosi motyvacijos silpnėjimui, tačiau keletas jų gali lemti nenorą mokytis.

ENStudying is pupils' purposeful activity, due to which they assimilate the basics of cumulated experience of humanity, acquire abilities and skills in theoretical and practical activities. Unwillingness to study appears at the time when motivation to study weakens and a pupil does not have any aim and point to learn. Reasons for unwillingness to study, first of all, lie in the pupil's personality and individual development. These reasons are, partially, inborn, however, the surrounding environment also has much influence on that. Other reasons for unwillingness to study lie in the family, as here an attitude towards and motivation to learn starts to form. However, one of the most serious factors of unwillingness to study is a negative micro climate, especially if it is conditioned by the parents alcoholism, drug addiction and violence. Another, no less important reason is the behaviour of the teachers and pupils, what conditions pupils' attitude to studying. Indignity, irony, unwillingness to listen to and understand, and other features of poor communication also provoke negative emotions in pupils and weaken their motivation to study. The aim of the present work is to identify attitudes of pedagogues and pupils towards the reasons for unwillingness to study. In the course of the survey 61 pupil from forms 6-8 and 25 educators were questioned.The research showed that, according to the opinion of the pedagogues, the most significant reasons for unwillingness to study are the following: pupils' laziness, friends' negative influence, too difficult learning programs, failure in studies and lack of self-confidence. Pupils named such reasons for unwillingness to study: laziness, failure in studies, friends' negative influence, conflicts with classmates, boring lessons. Summarizing research results it turned out that pedagogues have to know their pupils very well, be able to communicate with them and raise their motivation to study. A safe and attractive learning environment, giving positive emotions and enabling to reach good study results, has to be created for pupils. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18789
Updated:
2018-12-17 12:18:36
Metrics:
Views: 23    Downloads: 14
Export: