Naujų e. mokymo galimybių Moodle 2.x virtualioje aplinkoje analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujų e. mokymo galimybių Moodle 2.x virtualioje aplinkoje analizė
Alternative Title:
Analysis of new e-training opportunities in Moodle 2.x virtual environment
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2013, Nr. 4(1), p. 80-92
Keywords:
LT
E mokymasis, virtuali mokymosi aplinka; E-mokymas; E-mokymo priemonės; Mokymo galimybės; Moodle; Moodle 2.x; Programinės įrangos kokybė; Virtuali mokymo aplinka.
EN
E-learning tools; E-learning, virtual learning environment; E-training; Learning abilities; Moodle; Moodle 2.x; Software quality; Virtual learning environment; Virtual learning site.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos Moodle virtualios mokymo aplinkos (VMA) studijų priemonės, aptariami standartiniai VMA įrankiai, naudojami rengiant e. mokymo kursą. Atlikus Moodle 2.x naujų mokymo priemonių analizę, išskirtos keturios naujų priemonių kategorijos: žinių vertinimo metodai, paskaitų formatai, studijų proceso kontrolės mechanizmai, kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės. Išanalizuotas tarptautinis programinės įrangos kokybės vertinimo modelis ISO/IEC9126E bei E. Kurilovo ir S. Serikovienės siūlomi e. mokymo kurso komponentų vertinimo technologiniai, pedagoginiai ir intelektinių teisių kriterijai. Moodle 2.x naujų komponentų vertinimui atrinkti technologiniai kriterijai, kurie skaidomi į vidinės kokybės (sąveikumas, architektūra, interaktyvumas) ir naudojimo (dizainas, sąsaja) kriterijus. Taip pat panaudotas intelektinių teisių kriterijus. Naujų e. mokymo kurso priemonių įvertinimui pritaikytas ekspertinės analizės metodas. Ekspertai (n = 3) kiekvienos priemonės tinkamumą e. mokymui įvertino balais nuo 0 iki 100. Remiantis ekspertinio vertinimo rezultatais nustatyta, kad nauji žinių vertinimo metodai yra puikaus dizaino, tačiau turi sąveikumo problemų. Iš vertintų devynių naujų e. mokymo kurso paskaitų formatų septyni (71,5 proc.) įvertinti labai gerai. Nauji studijų proceso kontrolės mechanizmai yra interaktyvūs, gero dizaino ir sąveikumo. Trys kurso medžiagos pasiekiamumo užtikrinimo priemonės pagal visus technologinius aspektus įvertintos puikiai. [Iš leidinio]

ENMeasures for e-studies, the standard tools of virtual learning environment (further VLE) Moodle used for development of an e-course are discussed in the article. Four new sets of measures are distinguished after the analysis of Moodle 2.x new learning possibilities: the methods of knowledge assessment, the formats of lectures, the mechanisms of a study process control, the measures ensuring the accessibility of the course materials. We analyzed the international software quality evaluation model ISO / IEC 9126 and the technological, pedagogical criteria of the components of an e-training course as well as the criteria of intellectual rights proposed by E. Kurilov and S. Serikovienė. The technological criteria divided into the criteria of internal quality (interoperability, architecture, interactivity) and use (design, interface) criteria for the evaluation of new Moodle 2.x components were selected. Furthermore, the criterion of intellectual rights was used. The expert evaluation method was applied for the evaluation of the new e-learning tools. The relevance of every measure to e-studies was evaluated by experts using scores from 0 to 100. On the basis of the expert evaluation results, it was established that the new knowledge-based evaluation techniques were well-designed, but had some interoperability problems. Seven (71.5%) of nine new e-course lecture formats were very well assessed. New study process control mechanisms are interactive, have a good design and interoperability. Three measures of the ensuring of the e-course material accessibility were assessed as excellent in all technological aspects. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Vaizdinio mąstymo ontogenezė: abstraktumo įvertinimas / Renata Bilbokaitė, Danguolė Beresnevičienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 58-63.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47511
Updated:
2019-02-20 23:14:01
Metrics:
Views: 60
Export: