Edukologijos daktaro disertacijose (1995-2005 m.) taikomi tyrimo metodai : teorinė ir empirinė analizė = Research methods applied in doctoral dissertations in education science (1995-2005) : theoretical and empirical analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Edukologijos daktaro disertacijose (1995-2005 m.) taikomi tyrimo metodai : teorinė ir empirinė analizė = Research methods applied in doctoral dissertations in education science (1995-2005) : theoretical and empirical analysis
Alternative Title:
Research methods applied in doctoral dissertations in education science (1995-2005) theoretical and empirical analysis
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Edukologijos daktaro disertacijos; kokybiniai; kiekybiniai tyrimo metodai
EN
Doctoral dissertations in the science of education; qualitative; quantitative research methods
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibendrinama dešimties metų laikotarpyje Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose edukologijos daktaro disertacijų analizė tyrimo metodų taikymo aspektu. Teoriškai pagrindžiamos tyrimo metodų grupės, taikomos šiuolaikiniuose socialiniuose, humanitariniuose mokslo darbuose. Išskiriamos kiekybinių ir kokybinių metodų grupės ir išryškinamos metodologinės jų prasmės paradigmos. Disertacinių tyrimų content analizės pagrindu nustatytos kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodų taikymo tendencijos atskiruose Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose ir Lietuvoje apskritai. Tyrimas atskleidė, kad disertacijose dažniausiai taikomi kiekybinių tyrimų metodų grupei priklausantys metodai, iš jų anketavimas ir testavimas. Dažniausiai kiekybių tyrimų metodai naudojami Vilniaus universitete ir Šiaulių universitete apgintose daktaro disertacijose. Kokybinių tyrimų metodai, nors jiems nėra teikiamas prioritetas nei vienoje aukštojoje mokykloje, šalia yra naudojami kiekybinių tyrimų. Tuo aspektu labiausiai išsiskiria Kauno technologijos universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas ir Lietuvos kūno kultūros akademijos. Straipsnis parengtas, remiantis duomenimis, surinktais 2005-2006 m., vykdant projektą Tarpuniversitetinio edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-012). [Iš leidinio]

ENThe article summarises the analysis of doctoral dissertations in the science of education, defended in the Lithuanian higher education schools during a ten-year period, with regard to applied research methods. The theoretical basis is provided to groups of research methods applied in modern scientific works in social and humanitarian sciences. Groups of quantitative and qualitative methods are singled out and methodological paradigms of their meaning are highlighted. Dissertation research content analysis was used to identify the tendencies of qualitative and quantitative research methods in separate Lithuanian higher education schools and in Lithuania in general. The research revealed that the most often applied methods in doctoral dissertations are the methods that are attributed to quantitative research method group, including the questionnaire survey and testing. Quantitative research methods are most widely used methods at doctoral dissertations defended at Vilnius University and Šiauliai University. Qualitative research methods, though they are not given a priority in any higher school, are used together with quantitative research methods. The doctoral dissertations defended at Kaunas Technological University, Vilnius Pedagogical University and Lithuanian Academy of Physical Culture are most characteristic in this respect. The paper is developed on the basis of data collected during 2005-2006,while implementing project establishment of Interuniversity Consortium of Doctoral Studies in Education (No. ESF/2004/2.5.0-K01-012). [From the publication]

ISSN:
1392-6241
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18628
Updated:
2018-12-17 12:18:11
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: