Klaipėdos krašto naujakuriai pokario metais : ką apie juos žinome?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto naujakuriai pokario metais: ką apie juos žinome?
Alternative Title:
Settlers of Klaipėda region in the post-war period. What do we know about them?
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 165-179. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
Klaipėdos kraštas; Rytų Prūsija; gyventojų migracija; žodinė istorija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išsiaiškinti, kiek detaliai pirmųjų Klaipėdos krašto naujakurių, atvykusių po Antrojo pasaulinio karo, problematika yra pristatoma istoriografijoje, kurie klausimai nagrinėjami išsamiau, o kurie dar nesulaukė tyrėjų dėmesio. Klaipėdos krašto naujakurių tyrimų situacija lyginama su kitų buvusių Rytprūsių teritorijų - Kaliningrado srities, Varmijos ir Mozūrijos - naujakurių temos moksliniais tyrimais. Istoriografijoje gana išsamiai pristatytos naujakurių migracijos kryptys rodo, kad intensyviausia migracija į Klaipėdos kraštą vyko pirmaisiais pokario metais, o daugumą naujakurių sudarė atvykusieji iš Lietuvos. Gana detaliai istoriografijoje pristatyta, kokias lengvatas valdžia įsipareigodavo suteikti į Klaipėdos kraštą atvykdavusiems naujakuriams, tačiau neanalizuojamas pats verbavimo procesas. Nėra detalių tyrimų, pristatančių socialinį Klaipėdos krašto naujakurio paveikslą. Tiek istoriografijoje, tiek amžininkų atsiminimuose daugiau pristatomi Klaipėdos krašto pirmųjų pokario metų naujakurių ir senųjų krašto gyventojų santykiai, kurie tuo metu buvo įtempti. Nėra tirtas naujakurių adaptacijos Klaipėdos krašte klausimas, taip pat nieko nežinoma ir apie šiandien gyvenančių naujakurių palikuonių identitetą. Palyginimas su naujakurių problematikos tyrimais kitose buvusių Rytprūsių srityse leidžia daryti išvadą, kad vienas iš pagrindinių šaltinių yra amžininkų liudijimai. Tačiau kuo daugiau laiko praeina nuo tiriamo laikotarpio, tuo mažiau galima rasti amžininkų, tuos įvykius prisimenančių.

ENThe article analyzes the extent to which the historiographie topic of the post-World War II settlers of the Klaipėda region has been studied. Existing research is examined to determine which topics have been researched and which have not yet been studied. The research of the post-World War II settlers of the Klaipėda region is compared to research of the former East Prussian territories including the Kaliningrad region, Varmia and Masovia. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18580
Updated:
2018-12-17 12:18:06
Metrics:
Views: 66    Downloads: 18
Export: