Suaugusiųjų mokymosi samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų mokymosi samprata
Alternative Title:
Conceaption of adult learning
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 49-53
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - pateikti suaugusiųjų mokymosi sampratą, pritaikius lyginamąją literatūros analizę. Sparčiai vystantis technologijoms, žinios greitai sensta, greitėja visuomenės vystymosi tempas - tai reikalauja iš kiekvieno individo nuolat mokytis naujų dalykų, keisti mąstymą. Keliami nauji reikalavimai ir švietimui. Jau nuo pat vaikystės reikia rengti būsimuosius suaugusiuosius būti atvirais ir pasiruošusiais nuolatinėms permainoms. Beveik visi profesionalai - save ugdantys besimokantieji, nes vis daugiau jų dalyvauja įvairiose mokymo formose. Kai kurie autoriai, pvz., Ollessen (1989), pastebėjo, jog suaugusiųjų švietimas yra būtinas jų adaptacijai ateityje naujose sferose, būtina sąlyga atsirandant naujoms technologijoms ir vykstant greitiems pokyčiams. Todėl suaugusiųjų mokymasis yra labai svarbus. Jie turi nuolat kelti kvalifikaciją, formuotis naujus įgūdžius, galbūt net keisti profesiją. Lietuvoje formuojasi savita suaugusiųjų mokymosi samprata, atsižvelgiant į esamą situaciją, turimą patirtį. Straipsnyje suaugusiųjų mokymasis apibūdinamas pateikiant kelių autorių pozicijas. Išsamiau aptariamos asmenybės ir situacinė suaugusiųjų mokymosi sampratos. Suaugusiųjų mokymasis yra apibrėžiamas kaip savarankiška, autonomiška, individuali, jų pačių patirtimi paremta veikla. Suaugusiųjų mokymasis orientuotas į jų poreikius, turimą patirtį ir individualų mokymąsi. Tai pažintinės ir psichosocialinės patirties gilinimas. Straipsnyje yra pateikiamas ir kitas požiūris į suaugusiųjų mokymąsi -socialinis. Socialiniu požiūriu suaugusiųjų mokymas(is) yra naujų perspektyvų transformacija.Reikšminiai žodžiai: Suaugusysis; Mokymosi aktyvumas; Suaugusiųjų mokymasis; Perspektyvos transformacija; Adult; Learning activity; Adult learning; Perspective; Transformation.

ENThe objective of the article is to deliver the concept of adult learning on the basis of comparative literature study. In a time of rapidly developing technologies, a pace of knowledge aging and society development increases too what requires constant learning and changing the way of thinking from each individual. Thus the education system should meet new requirements. From the very childhood, children should be prepared to remain open and ready to accept changes. Almost all professionals are self-learning specialists, as most of them participate in various learning programs. Some researchers, for example, Ollessen (1989), notices, that the education of adults is necessary for their future adaptation in new areas, what is essential in a presence of rapid changes and the development of new technologies. Therefore adult learning is extremely important area. Adults must constantly improve their professional qualification, develop new skills, or even change their speciality. Lithuania forms specific adult learning concept on the basis of the situation present and the experience acquired. The publication defines adult learning from the perspective of few researchers. Greater attention is paid to individual and situational adult learning concepts. Adult learning is defined as independent, self-determined, and individual learning activities based on their personal experience. Adult learning is oriented towards their needs, experience, and individual studying. It implies the improvement of cognitive and psychosocial experience. The other approach to the adult learning delivered in the article is social approach. From a social perspective, adult learning is a transformation of new perspectives.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18463
Updated:
2018-12-17 10:52:59
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: