The means of organizational learning assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The means of organizational learning assessment
Alternative Title:
Organizacijos mokymosi vertinimo priemonės
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 5-18
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikta užsienio šalių ir Lietuvos mokslininkų organizacijų mokymosiraiškos vertinimo empirinių tyrimų analizė. Atsižvelgiant į šių tyrimų metodo- loginius aspektus ir gautus rezultatus išskirti organizacijų mokymosi raiškos požfmiai individualiu, grupių ir organizacijų lygmeniu, sudaryti anoniminės apklausos ir interviu klausimynai. Atlikus faktorinę analizę buvo nustatyti septyni organizacijų mokymosi veiksniai: asmeninių savybių vertinimas: mokymosi ir karjeros planavimas; mokymosi aplinka; informacijos igijimo ir pasidalijimo galimybės; žinių panaudojimas profesineėe veikloje: lyderystė žinios apie organizacijos tikslus. Šio fenomeno raiškos vertinimo metodologija buvo patikrinta attiekant intervencini tyrimą dviejose paslaugų sektoriaus įmonėse. Įvertinus veiksnių ir juos sudarančių pož2ymių suderinamumą ir galimybę atspindeti ivairius organizacijų mokymosi aspektus, galima teigti, kad šie veiksniai gali bžti naudojami atliekant analo giškus tyrimus kitose organizacijose. [Iš leidinio]

ENThe article presents analysis of research on organizational learning, on the grounds of which the research methodology of the expression of this phenomenon is created. Having performed evaluative research in the companies of service sector JSC "Lietuvos Telekomas" and bank "Alpha" suitability of the research methods was checked. The expression of organizational learning was assessed and the problems were actualised by using the methods a questionnaire survey, semi-structuralized interview and document analysis. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18201
Updated:
2018-12-17 12:17:42
Metrics:
Views: 65    Downloads: 3
Export: