Administravimo kokybė ir jos tobulinimo kolegijose įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administravimo kokybė ir jos tobulinimo kolegijose įžvalgos
Alternative Title:
Quality of administration and insights of its development at colleges
In the Journal:
Verslo ir teisės aktualijos [Current issues of business and law]. 2008, t. 1, p. 134-146
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apibendrinti administravimo kokybės tobulinimo teorinius aspektus, pritaikomus aukštojo mokslo institucijos administravimo veiklos gerinimui, ir identifikuoti vadybos priemones ir modelius, kurie gali būti taikomi kokybės vadybos sistemos (KVS) diegimo, palaikymo ir tobulinimo mokslo bei studijų institucijoje metu. Administravimas yra institucijos darbo gerinimo, tobulinimo ir koordinavimo įrankis. Aukštųjų mokyklų administravimo ir akademinės veiklos šiuolaikinės KVS turėtų būti grindžiamos Europos veiklos tobulumo koncepcija, konkrečiais ir išmatuojamais bei turinčiais konkretų įgyvendinimo terminą tikslais bei remtis VKV metodologija. Bendrasis vertinimo modelis (BVM) yra skirtas viešojo sektoriaus organizacijų, įskaitant ir aukštąsias mokyklas, veiklai tobulinti taikant įsivertinimo metodologiją. Tikėtina, kad tiek Europos kokybės vadybos fondo, tiek ir BVM modeliai ilgainiui taps nuolatiniu ir vienu iš pagrindinių ir sistemingai taikomų mūsų šalies aukštųjų mokyklų administravimo, akademinės veiklos tobulinimo bei vertinimo instrumentu. Tarptautinės standartizacijos organizacijos parengtos ISO 9001: 2000 kokybės vadybos sistemų reikalavimų adaptavimo aukštųjų mokyklų veiklos specifikai fundamentines gairės turėtų padidinti šiose institucijose diegiamų KVS veiksmingumą. Jų kūrybiškas pritaikymas konkrečios aukštosios mokyklos specifikai gali veiksmingai pagerinti tiek administravimo, tiek ir akademinės veiklos kokybę. Tikslinga parengti ir BVM modifikaciją, atspindinčią aukštojo mokslo institucijų veiklos specifiką bei administravimo ir studijų kokybės valdymo procesų ypatumus.

ENThe article aims at summarizing the theoretic aspects of administration quality development, applied for the purpose of improvement of administrative activities of higher educational institutions and identification of the management tools and models, able to be applied during the implementation, support and development of a quality management system (QMS) at a scientific and educational institution. Administration is a tool for improvement, development and coordination of activities of an institution. Modern QMS for administration and academic activities of higher educational institutions should be based on the European activity improvement concept, specific and measurable goals, having a specific implementation period and by the universal quality management methodology. The common evaluation model is used for improvement of activities of public sector organizations, including higher educational institutions by applying the evaluation methodology. The European quality management fund and common evaluation models are likely to become permanent, essential and systematically used tools for evaluation and improvement of administration and academic activities of the country’s higher educational institutions. The fundamental guidelines for adaptation of the ISO 9001: 2000 quality management systems requirements to the activities of higher educational institutions should increase the efficiency of the QMS, used in the said institutions. Their high-quality application in higher educational institutions can effectively improve the quality of both administrative and academic activities. It is also viable to prepare a modification of the common evaluation model, which would reflect the specificities of the activities of higher educational institutions and the particularities of administration and studies quality management processes.

ISSN:
1822-9530
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18064
Updated:
2019-03-21 17:41:10
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: