Užsienio šalių universitetų valdymo modelių gairės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio šalių universitetų valdymo modelių gairės
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 22, p. 96–105
Keywords:
LT
Universitetai / Universities; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kai kurių užsienio šalių universitetų valdymo modelių gairės, išryškinant svarbiausias iš jų. Ypač daug dėmesio skirta toms šalims, kurių universitetiniai valdymo modeliai yra kontraversiški arba artimi taikomiems Lietuvoje modeliams. Nagrinėjama kitų šalių patirtis, siekiant maksimaliai panaudoti jų laimėjimus, pažymėti, ekspertų manymu, nepasiteisinusius veiksmus, identifikuoti labiausiai patrauklius universitetų valdymo ypatumus, kuriuos vertėtų diegti Lietuvoje. Autorius nemano, kad kokios nors šalies universiteto valdymo modelis gali būti be išlygų rekomenduotas kaip labiausiai taikytinas Lietuvoje. Atrodo tikslinga pažvelgti į tų modelių visumą, pasirinkti tik tuos užsienio universitetų valdymo modelių aspektus, kurie padėtų pagrįstai ir kryptingai reformuoti Lietuvos universitetų sistemą, siekiant sparčiai didinti jos efektyvumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universiteto valdymas; Antreprenerystė; Decentralizuotas ir centralizuotas valdymas; Naujoji viešoji vadyba; Management of university; Entrepreneurship; Decentralized and centralized management; New public management.

ENThe guidelines of governance of some foreign universities are analyzed. The main management principles are identified. The particular attention is paid to those countries whose university management models are controversial or comparable to the models used in Lithuania. The experience of foreign universities is coming into practice of Lithuanian universities, particularly in the process to enhance shared governance in universities of Lithuania. The author is not sure that any foreign model of management of the university may be used without correction in Lithuania. It is supposed to look at the set of management models of foreign institutions, to choose only these principles, aspects, and propositions which may be useful to reform the university system in Lithuania and do it effectively. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12544
Updated:
2018-12-17 11:58:41
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: