Antano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėAntano Baranausko ir Kazimiero Jauniaus vieta šiaurės panevėžiškių tarmės tyrimo istorijoje
Kita antraštėPlace of Antanas Baranauskas and Kazimieras Jaunius in the research history of the Northern Panevėžys region dialect
AutoriaiKačiuškienė, Genovaitė
LeidinyjeLietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai . 2005, t. 19, kn. 1, p. 499-504
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTŠiaurės panevėžiškiai; Balsiai; Kiekybė; Murmamieji balsiai; Priegaidė; Akomodacija; Neutralizacija
Santrauka / Anotacija

LTA. Baranauskas ir K. Jaunius lietuvių kalbotyros istorijoje yra nusipelnę garbingos vietos, kadangi jie buvo pirmieji dialektologai, kurie 19 a. pabaigoje, remdamiesi moksliškai pagrįstomis tarmių ypatybėmis, pirmą kartą dialektologijos istorijoje suklasifikavo lietuvių kalbos tarmes. Jų pateikta tarmių klasifikacija iš esmės remiamasi ir dabartinėje tarmių klasifikacijoje, kurią 1964 m. sudarė A. Girdenis ir Z. Zinkevičius. Straipsnyje aptariami reikšmingiausi A.Baranausko ir K.Jauniaus dialektologijos darbai, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su rytų aukštaičių šiaurės panevėžiškių tarme bei jos ypatybėmis. A. Baranauskas svarbiausiomis šios tarmės ypatybėmis laiko kirčio atitraukimą ir galinių trumpųjų balsių redukciją. Tarminių faktų tikslumo požiūriu labai vertingi jo parengti, o F. Spechto išleisti tekstai, kuriuose pateikiama įdomių garsų neutralizacijos reiškinių, kombinacinių vokalizmo dėsnių, kontrakcijos ir elizijos pavyzdžių ir kt. K. Jaunius detaliai aptaria šiaurės panevėžiškių balsių sistemą, išskirdamas net penkis balsių kiekybės laipsnius, taip pagrįsdamas geriausiai tarmės ypatybes atitinkančią fonologinę balsių kiekybės ir murmamųjų balsių interpretaciją. [Iš leidinio]

ENBaranauskas and Jaunius deserve an honourable place in the history of Lithuanian linguistics, as they were the first dialectologists to classify the dialect of the Lithuanian language based on properties of dialect proved by science at the end of the 19th century. Their classification of dialects is used in the modern classification of dialects which was drawn up by Girdenis and Zinkevičius in 1964. The article discusses the most significant works of dialectology by Baranauskas and Jaunius, which are in one way or another related to the dialect and properties of the Eastern Aukštaičiai in Northern Panevėžys. The retraction of stress and reduction of short ending vowels are considered to be the most important features of this dialect by Baranauskas. Looking from the accuracy of dialectal facts point of view texts prepared by Spechtas are very valuable. There are interesting phenomena of sound neutralisation, laws of combination vocalism, cases on contraction and elision, etc. are provided in those texts. Jaunius describes the vowel system of Northern Panevėžys in detail and distinguishes five levels of vowel quantity and therefore motivating the dialectal features which meet the interpretation phonologic quantity of vowels and mutter vowels the best.

ISSN1392-0499
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1804
Atnaujinta2018-12-17 11:35:09
Metrika Peržiūros: 5    Atsisiuntimai: 4