Das Archäologische Untersuchungsmaterial des Memellandes in der Kartei von Felikss Jakobsons

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Archäologische Untersuchungsmaterial des Memellandes in der Kartei von Felikss Jakobsons
Alternative Title:
Klaipėdos krašto archeologinių tyrimų medžiaga Felikso Jakobsono kartotekoje
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2008, t. 9, p. 150-160
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Latvija (Latvia); Vėžaičiai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Archyvai / Archives; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTRytprūsių archeologija besidomintys tyrėjai šiandien dažnai užsiima ne tik naujausių tyrimų analize, bet ir iki Antrojo pasaulinio karo sukauptos tyrimų medžiagos paieškomis įvairių institucijų archyvuose bei muziejų fonduose. Informacijos apie Klaipėdos krašte rastus radinius požiūriu gana svarbią vietą užima latvių archeologo Felikso Jakobsono kartoteka, saugoma Latvijos istorijos muziejuje Rygoje. Straipsnio tikslas – pateikti duomenis apie F. Jakobsono kartotekoje esančią informaciją, susijusią su Klaipėdos krašte rastais radiniais, išskyrus medžiagą, susijusią su Andulių (Andullen, Eglischken, Eglien-Niclau, Stranz-Schlaudern) ir Aukštkiemių (Oberhof) kapinynų tyrimais, nes šią medžiagą ruošiasi paskelbti kiti tyrėjai. Ypač svarbūs ir iki šiol Klaipėdos krašte rastos archeologinės medžiagos pažinimui aktualūs yra užrašai apie nepublikuotus radinius. Kaip pavyzdžiai straipsnyje pateikta trumpa informacija apie tokią medžiagą iš Barvų ir Vėžaičių kapinynų.Reikšminiai žodžiai: Archeologinių tyrinėjimų buv. Klaipėdos krašte istorija; Latvių archeologo Felikso Jakobsono archyvinis palikimas; Barvų (Barwen); Vėžaičių (Weszeiten) kapinynai; History of archaeological investigations in former Memelland region; Archival legacy of Latvian archeologist Felikss Jakobsons; Barvai (Barwen) and Vėžaičiai (Weszeiten) Cemeteries.

ENThe researchers, taking interest in the archaeology of Eastern Prussia quite frequently not only perform the analysis of the latest studies, but also search for the researching materials, collected prior to WWII in archives of different institutions and museum funds. In terms of the information on the findings in the Klaipėda region the files of Latvian archaeologist Felix Jacobson, stored in Latvian Museum of History in Riga takes a rather important position. The article aims at provision of the data on the information, existing in F. Jacobson’s files, pertaining to the findings in Klaipėda region, with the exception of the materials, related to Andullen, Eglischken, Eglien-Niclau, Stranz-Schlaudern and Oberhof necropolises, since other research are preparing for publication of the materials. The records on the non-published findings are highly important and relevant for cognition of the archaeology materials, found in Klaipėda region until now. Short information on such materials from Barvos and Vėžaičiai necropolises is provided as an example.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18032
Updated:
2018-12-17 12:17:27
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: