Universitetinės teisės studijos tarpukario Lietuvos Respublikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinės teisės studijos tarpukario Lietuvos Respublikoje
Alternative Title:
University legal studies in the republic of lithuania between the two world wars
In the Journal:
Teisė. 2007, t. 65, p. 76-93
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Teisės studijos; Teisių fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas; Aukštasis mokslas Lietuvoje; Teisininkų rengimas; Legal studies; Faculty of Law; Vytautas Magnus University; Higher education in Lithuanian; Lawyers; Tarpukaris.
Keywords:
LT
20 amžius; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Teisės mokslas / Legal science; Teisininkai / Legal profession; Teisių fakultetas; Universitetai / Universities; Teisės istorija / History of law.
EN
Faculty of Law; Legal studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Aukštųjų kursų Teisių skyriaus ir Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teisių fakulteto įsteigimo aplinkybės, apibūdinami 1919–1940 m. jų edukacinio darbo rezultatai ir šį darbą trukdę veiksniai. Autorius savo teiginius ir išvadas grindžia teisės istorijos šaltiniais ir tyrėjų darbais. 1920–1922 m. veikusių Aukštųjų kursų Teisių skyriuje mokymo planai nei klausytojams siūlomais mokymo dalykais, nei savaitinių jiems skirtų valandų skaičiumi nenusileido aukštosios mokyklos programai, o personalo kvalifikacija ir nepaprastai sąžiningas ir rimtas požiūris į akademines pareigas užtikrino tinkamą šių dalykų dėstymą, tad Kaune organizuotos teisės studijos laikytinos universitetinio lygio studijomis. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto Teisių fakulteto struktūra, etatai ir mokymo planai užtikrino reikiamą dėstytojų darbo pasidalijimą, mokslo specializaciją, nuoseklią ir kryptingą vis didėjusio skaičiaus specialistų teisininkų ir ekonomistų rengimą. Atsakinga personalo parinkimo politika leido sutelkti Teisių fakultete tarpukario Lietuvos teisininkų ir ekonomistų elitą; aukšti darbuotojų kompetencijų vertinimo standartai ir palankios kvalifikacijos kėlimo sąlygos leido laikyti aukštą dėstymo lygį per visą Teisių fakulteto veiklos laikotarpį. Teisių fakulteto personalas ir studentija laikėsi Europos akademinei bendruomenei būdingų savivaldos ir demokratijos principų, o 1926 m. valstybiniam perversmui vykus, juos ryžtingai gynė.

ENIn the article - on basis of published historical sources and research papers - the attempts to establish the Higher Courses Department of Law and Lithuanian (Vytautas Magnus Dux) University Faculty of Law are investigated. The author aspires to elucidate what were the main results of its educational work in 1919-1940 and what kind of factors complicated this work. The Author believes that the personal of the Higher Courses Department of Law and Lithuanian (Vytautas Magnus Dux) University Faculty of Law were higher educated lawyers ensured university legal studies for all students. The Faculty of Law played a significant role in the development of Lithuanian legal science and education; it aspired to promote democracy, the rule of law and innovative legal thinking in accordance with European legal standards and principles which were of great importance in Lithuania until 1940. Many teachers and researchers were involved in public work and activities of various governmental bodies and private institutions. The Faculty of Law was structured and run in accordance with the needs of Lithuanian society and the Republic. From 1926 when University and its Faculty of Law were controlled by governing bodies, such as the Ministry of Higher Education and Ministry of Internal Affairs, its personal and students were devoted to the principles of autonomy, academic freedom, integration of research and higher education. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17994
Updated:
2018-12-17 12:05:05
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: