Tarpukario Lietuvos teisėjos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpukario Lietuvos teisėjos
Alternative Title:
Lithuanian judges (women) in Interwar period
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2020, Nr. 1(21), p. 215-246
Keywords:
LT
Lyčių lygybė; Teisinis išsilavinimas; Teisių fakultetas; Teismo kandidatės; Teisėjo egzaminai; Teisėjos; Teisės fakultetas; VDU Teisių fakultetas.
EN
Candidates to judicial office; Examination for candidates to judicial office; Faculty of law; Gender equality; Legal education; Women judges.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas moterų dalyvavimas ir savęs realizavimas teismų sistemoje tarpukario Lietuvoje. Iki pat 1917 m. Rusijoje moterims buvo draudžiama baigus studijas dirbti advokatėmis ar teisėjomis, nes tai tik vyriška profesija, taip buvo įteisinta moterų diskriminacija, o apie lygias teises niekas nekalbėjo, nes nebuvo lyčių lygybės. Kai Lietuvoje atsirado teisinė bazė, 1918 m. lapkričio mėn. 2 d. buvo priimta pirmoji laikinoji Lietuvos Konstitucija, kurioje buvo suteikta teisė balsuoti moterims, tada lyčių lygybė iš lėto ėmė skintis sau kelią. Analizuojant archyvinius duomenis apie moterų teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete, jų galimybes įsidarbinti teismo įstaigose bei jų teisinę karjerą teismuose, straipsnyje atskleidžiami moterų, dirbusių teisėjomis tarpukario Lietuvoje, veiklos dinaminiai pokyčiai lyčių lygybės aspektu. Nors formaliai lyčių lygybė buvo deklaruojama, tikrosios lyčių lygybės nebuvo, nes stereotipai buvo labai aiškiai išreikšti moters atžvilgiu. Tarpukario Lietuvoje diskriminaciniai santykiai lyčių lygybės aspektu šiek tiek mažėjo. Konstatuoti pozityvūs pokyčiai moterims studijuojant teisės mokslus Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto teisės skyriuje nepriklausomybės laikotarpiu. Straipsnyje analizuojamas moterų teisėjų dalyvavimas teismų sistemoje lyčių lygybės aspektu, pradedant Rusijos okupacijos laikotarpiu ir baigiant dabartine situacija. 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, moterų teisėjų santykis tarp visų teisėjų ėmė iš esmės keistis, dabar Lietuvoje tarp teisėjų yra realizuotas lyčių lygybės principas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the participation and self-realisation of women in the system of the courts between the two world wars. Till 1917 in Russia after the graduation of studies women were forbidden to work as judges or advocates. Becoming a judge or an advocate was deemed to be a masculine profession, discrimination of women was legitimised. There was no gender equality, nobody talked about equal rights. On 2 November 1918 the first temporary Constitution of Lithuania was adopted, Lithuania established the legal basis. The Constitution provided to women the right to vote. Step by step gender equality started to evolve. In the article the author analyses the data from the archives about women’s legal studies in Vytautas Magnus University, possibilities of women to work in the judicial office, their legal career at the courts. The article reveals dynamic changes of women judges’ activities in the context of gender equality. Gender equality was declared in a formal way, there was no real gender equality. Stereotypes about women were manifest. Between the two world wars discriminatory relationships in the field of gender equality diminished a bit.Positive changes happened in Vytautas Magnus University Faculty of Law during the independence period. Women could study law. The article analyses the participation of women judges from the point of gender equality in the system of the courts starting from Russian occupation and finishing with current situation. On 11 March 1990 the Republic of Lithuania regained independence. The proportion and influence of women judges changed essentially. Currently the principle of gender equality is implemented in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-4239
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87310
Updated:
2020-12-17 20:23:38
Metrics:
Views: 1    Downloads: 3
Export: