Reklamos ir knygų verslo sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos ir knygų verslo sąveika
Alternative Title:
Advertising in the book market
In the Journal:
Knygotyra . 2009, t. 53, p. 165-184
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
knygos; reklama; leidyba; rinkodara; komunikacija; knygų verslas; knygų leidyba; knygų rinka; leidykla
EN
books; advertisement; publishing; marketing; communication; bookselling; book publishing; book market; publishing house
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinama reklamos ir knygų verslo sąveika: analizuojamas požiūris į reklamą leidybos moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje, nagrinėjami rinkos bruožai, formuojantys knygų reklamos komunikaciją, tiriamas knygų reklamos poveikis sociokultūriniu lygmeniu, aptariama reklamos situacija kitose šalyse. Analizuojant įvairių šalių knygų reklamos praktiką, nustatyta, kad reklama knygų rinkoje yra bestselerių ir prekių ženklų kūrimo priemonė; nors knygos gyvavimo ciklas trumpas, reklama pasitelkiama formuoti ilgalaikį rinkos atsaką. Didelis reklamos triukšmas, plati ir išsklaidyta auditorija, konkurencija su plataus vartojimo prekių reklamomis sumenkina reklamos reikšmę ir įtaką knygos gyvavimui – dažnai ji yra suvokiama pasyviai ar lieka nepastebėta. Analizuojant knygų rinkos informavimo sistemą, nustatyta nepriklausomo knygos vertinimo svarba. Tiriant reklamos ir knygų verslo sąveiką išaiškėjo, kad reklamos veiklos sandara ir poveikis priklauso nuo knygų rinkos savybių, tačiau kartu reklama veikia ir keičia knygų verslą, formuodama naujus procesus ir reiškinius už reklamos veiklos ribų, ji turi įtakos knygų paklausai, prekių įvairovei, leidybos verslo organizavimui ir kt. [Iš leidinio]

ENThe article considers advertising and book market interactions: analysis of advertising in publishing research and in practice. It also reviews specific book market characteristics, advertising effects at the socio-cultural level, the book advertising situation in other countries. Analysis of book advertising practice has showed that book advertising is the bestseller and brandbuilding measure. Although the book has a short life cycle, its advertising aims at the formation of long-term market response. The author has found that the structure of advertising and its effect depend on the book market characteristics; however, the process of advertising also changes the book market by developing new processes and events beyond business boundaries: it affects the demand for books, product diversity, the process of book publishing and bookselling, etc. A study of advertising and book market relations unveils the importance of independent book evaluation. The high advertising noise, a wide and dispersed audience, competition from consumer goods ads undermines the role and influence of advertising on book viability: ads often are perceived passively or go unnoticed. [From the publication]

ISSN:
0204-2061, 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21284
Updated:
2019-11-10 10:03:20
Metrics:
Views: 20    Downloads: 4
Export: