Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos modelis
Alternative Title:
Positive socialization model for children with special needs
In the Journal:
Socialinis ugdymas . 2008, Nr. 5 (16), p. 73-80, 147-154
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Specialiųjų poreikių vaikai; dalyvumas; funkcionavimas; pozityviosios; socializacijos modelis; socialinė interiorizacija; socialinė adaptacija
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos teorinės specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos prielaidos: socializaciją nulemiančių veiksnių, požymių ir sąlygų įvairovė, pateikiami ir pagrindžiami sutrikusio intelekto vaikų pozityviosios socializacijos modelio struktūriniai elementai, atskleidžiami jų įgyvendinimo ypatumai, organizuojant vaikų gyvenimą bei socializaciją praktinėje veikloje vienoje iš bendruomeninio naujo tipo socialinių institucijų, kurioje gyvena sutrikusio intelekto vaikai, nuo gimimo likę be tėvų globos. Tyrinėjamas socializacijos procesas apėmė 10-ies metų laikotarpį, per kurį socializacijos modelio sudėtinių dalių pagrįstumas buvo tikrinamas daugeliu įvairių vaiko veiklos sričių tyrimais, patvirtinusiais sudaryto sutrikusio intelekto vaikų socializacijos modelio teisingumą bei efektyvumą. Sudarytame specialiųjų poreikių vaikų pozityviosios socializacijos modelyje išskirti socializacijos veiklos rodikliai ir jų požymiai bei juos įtakojančios sąlygos yra svarbiausios vaikų socializacijos procese. Pateikiamos rekomendacijos, kaip plėtoti kiekvieną socializacijos veiklų kryptį sudarant neįgaliems vaikams tinkamas bendravimo prielaidas, organizuojant vaiko sąveiką su aplinka, formuojant ir modifikuojant vaikų socialinį elgesį. Pabrėžiama, kad specialiųjų poreikių vaikų socializacijos sėkmę lemia geros vadovavimo socializacijos veiklai ir institucijai strategijos. Tyrimų rezultatų pagrindu pateikiamos pagrindinių socializacijos veiklų, įtakojančių pozityviąją socializaciją, sąlygos, o taip pat neįgalių vaikų ugdymo bei lavinimo pedagoginiai-socialiniai metodai bei būdai, naudingi praktiniam socializacijos modelio įgyvendinimui.

ENThe article discusses theoretical assumptions of positive socialization for children with special needs: variety of factors determining socialization, presents and justifies the structural elements of positive socialization model for mentally retarded children, displays peculiarities of their implementation during the organization of children lives and socialization in the practical work within the communal social institutions of a new type where mentally retarded children remaining without the parental care live from their birth. Socialization process studied included the 10-year period during which the validity of the components of socialization model was under examination in many different areas of child’s activities, and which proved the accuracy and efficiency of made socialization model for mentally retarded child. The rates and their features of socialization activities and the conditions which influence them accentuated in made positive socialization model for the children with special needs are the most important in the socialization process of children. The following recommendations have been provided - how to develop each direction of socialization activities for children with disabilities through appropriate communication assumptions, organization of child's interaction with the environment, formation and modification of social behavior of children. It is noted that success of socialization for children with special needs depends on strategies for good governance and development in socialization activity and institutions. On the basis of the results of research, the conditions of basic socialization activities which have influence on positive socialization, as well as social-educational methods and techniques for education and training of children with disabilities that are useful for the implementation of practical socialization model.

ISSN:
1392-9569, 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17804
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 27    Downloads: 10
Export: