Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys ir tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys ir tendencijos
Alternative Title:
Development and tendency of shadow economy
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2003, Nr. 3 (34), p. 61-67
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Šešėlinė ekonomika; Šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys; Šešėlinės ekonomikos tendencijos; Reasons of existing of shadow economy; Shadow economy; Tendency of shadow economy.
Keywords:
EN
Reasons of existing of shadow economy; Shadow economy; Tendency of shadow economy.
Summary / Abstract:

LTŠešėlinė ekonomika - visų pasaulio šalių ekonomikoms aktualus reiškinys. Šią problemą nagrinėja įvairių šalių mokslininkai ir valdžios institucijos. Visuotinai pripažinta, kad šešėlinė ekonomika apsunkina valstybės ekonomikos raidą, iškreipia ūkio subjektų ūkinius santykius, blogina valstybės ekonomikos konkurencingumą pasaulyje. Be to, šešėlinė ekonomika sąlygoja kriminalinių struktūrų finansinės galios augimą remiantis šešėlinėje ekonomikoje cirkuliuojančiais pinigais. Išaugus nusikaltėlių finansinėms galimybėms, šie imana daryti įtaką valstybės valdymui, neretai vyksta dalinis valdžios struktūrų ir nusikaltėlių organizacijų susiliejimas. Visos šios problemos aktualios ir Lietuvoje, ypač per trylika pastarųjų metų, vykdant esmines ekonomikos reformas ir kuriant iš esmės naujas rinkos ekonomikos plėtros sąlygas. Straipsnio tikslas - išnagrinėti šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastis ir tendencijas, remiantis pasauline patirtimi, numatyti galimas šešėlinės ekonomikos raidos kryptis bei jos poveikio priemones.Tyrimo uždaviniai: susisteminti ir apibendrinti duomenis apie šešėlinės ekonomikos raidą, pasiūlyti preliminarų priemonių kompleksą šiai raidai veikti ir šešėlinės ekonomikos įtakos šalies ekonomikai mažinti, remiantis pasauline patirtimi. Tyrimo metodai: sisteminė mokslinės ekonominės ir statistinės literatūros analizė, palyginimo, apibendrinimo metodai. Tyrimo naujumas: pateikta kompleksinė šešėlinės ekonomikos raidos Lietuvoje analizė 1990-2002 metais, remiantis pasauline patirtimi suformuluotos šešėlinės ekonomikos egzistavimo priežastys, poveikis ekonomikai, raidos tendencijos, bendrieji principai šešėlinės ekonomikos raidai įtakoti (ekonominių ir administracinių priemonių komplekso idėja, siekiant sumažinti šešėlinės ekonomikos įtaką valstybės ekonomikai). [Iš leidinio]

ENShadow economy has serious influence to the World Economic development, and many economists are working on problem, how to reduce influence of Shadow Economy to the live of society. Authors of this article made complete research of Shadow Economy as in World experience and research level, so in Lithuanian Economic level. According this research of Shadow Economy tendency in the World and in Lithuania one can come to the following conclusions: The main reasons of the existences of shadow economy are: high level of taxes; unclear and complicated rules of taxes accounting; weak banking system (not sufficient enough capital concentration, which makes monitoring and economic corrections of money flows in economy complicated; local and foreign cash is widely in use of among business enterprises and inhabitants); ineffective activity of state institutions (low qualification of officials and their efforts to use their position in state institutions for their own purposes; relationship in job positions in state institutions); high level of unemployment (jobless people are forced to work in Shadow Economy without social insurance and guarantees because they are not able to pay social insurance tax). Development tendencies of shadow economy are: in highly developed industrial countries the growth of shadow economy is directly proportional to the influence of the state and government to the market; in developing countries level of Shadow Economy is the ability of the government to develop state economy towards legal Economy eliminating shadow economy.Influence of shadow economy on state economy is: distortion of economic indicators of state (correct planning of economy development is complicated, problematic solution of economic problems in macro economical level); disorder competing between legal and illegal businesses (legal business is uncompetitive against illegal business due to taxes); lack of money in the state budget (shadow business does not pay money to the state); high level of state debt (due to the lack of money in the state budget the government is forced to take credits for the development of necessary investment, social policy, etc.); hamper the development of social insurance system; negative standpoint of inhabitants to state institutions (most frequent reason is licence, irresponsibility, corruption of state officials in the case of business and inhabitants). The influence on the level of shadow economy is possible by: using economic measures (changing tax level, tax base and accounting rules), using administrative measures (state regulations in tax accounting audit and consulting, job safety, hygienic, fire protection and other regulations), finding the optimum method for economic regulations, using both economic and administrative measures, to reduce preconditions for shadow economy, these measures being the main purpose of the government. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41104
Updated:
2020-04-09 17:32:14
Metrics:
Views: 62    Downloads: 19
Export: