Lietuva ir Europos Sąjunga : mokesčių harmonizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva ir Europos Sąjunga: mokesčių harmonizavimas
Alternative Title:
Lithuania and European Union: tax harmonization
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 49-65
Keywords:
LT
Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTNuo 2000 metų vis labiau plėtojantis bendriems eurointegraciniams procesams, Lietuvai iškilo svarbūs uždaviniai radikaliai reformuoti mokesčių sistemą, derinant jos socialinius ir ekonominius padarinius su apmokestinimo Europos Sąjungoje (ES) praktika bei čia vyraujančiomis mokesčių teisinėmis nuostatomis. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokią įtaką eurointegracinės politikos ir tarptautinių normų reikalavimai turi mokesčių Lietuvoje derinimui ir vienodinimui su ES galiojančiomis apmokestinimo nuostatomis, kokių tai sukelia biudžetinių pajamų akumuliavimo padarinių. ES turi įgaliojimus savarankiškai veikti tik tais apmokestinimo klausimais, kuriuos jai perdavė valstybės narės savo fiskalinio suvereniteto sąskaita. Europos Sąjungos kompetencija apmokestinimo srityje labai nevienalytė. Įgyvendinant adekvačias ES vykdomos mokesčių politikos priemones ir reikalavimus nuo 2001 m. Lietuvoje vykdoma kardinali mokesčių reforma. Pridėtinės vertės mokesčio ir Akcizų įstatymai suderinti su Europos Sąjungos acquis communataire ir tarptautinių organizacijų reikalavimais. LR fizinių asmenų bei turto ir pajamų deklaravimą reglamentuojančius įstatymus pakeitė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Vietoje ankstesnio juridinių asmenų pelno mokestį reglamentuojančio įstatymo įsigaliojo naujas Pelno mokesčio įstatymas. Mokesčių reformos tikslas – mažinti bendrąją mokesčių naštą, daryti teigiamą įtaką mokesčių vienodinimo pagal ES reikalavimus procesui.Reikšminiai žodžiai: Apmokestinimas; Biudžetas; Išlaidos; Mokesčiai; Mokesčių derinimas; Mokesčių sistemos koncepcija; Pajamos; Budget; Conception of tax system; Expenses; Income; Tax harmonization; Taxation; Taxes.

ENWith a more intensive development of common European integration processes as of 2000, Lithuania has faced important objectives to radically reform the tax system, coordinating its social and economic consequences with the taxation practice in the European Union (EU) as well as prevailing legal provisions of taxes. The paper aims to analyse the influence that European integration policy and international norm requirements have on the coordination and harmonisation of taxes in Lithuania with the taxation provisions effective in the EU, and the consequences this has on budget revenue accumulation. The EU has powers to act independently only with regard to those taxation issues that have been assigned by the Member States at the expense of their fiscal sovereignty. The EU competence in the field of taxation is variegated. While implementing the adequate EU tax policy measures and requirements, Lithuania has pursued a cardinal tax reform since 2001. The Laws on Added Value and on Excise Duty have been harmonised with the European Union acquis communautaire and international organisation requirements. The Law on Income Tax of Individuals replaced the laws regulating the declaration of property and income of natural persons. The new Law on Corporate Income Tax replaced the former law regulating the profits tax of legal entities. The aim of the tax reform is to reduce the general tax burden and to exert a positive influence on the process of unification of taxes in accordance with the EU requirements.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34267
Updated:
2018-12-17 11:13:55
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: