Children's amusement in the 14th-17th centuries as reflected in archaeological data from Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Children's amusement in the 14th-17th centuries as reflected in archaeological data from Lithuania
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Laisvalaikis / Leisure; Žaislai / Toys.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojami vaikų žaislai, datuojami XIV–XVII a., rasti archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje metu. Darbo tikslas yra apibrėžti tokių žaislų chronologiją ir geografinį paplitimą lyginant rastus Lietuvoje artefaktus su archeologiniais duomenimis iš kitų Europos šalių, o taip pat ir vizualiaisiais menais bei rašytiniais šaltiniais. Tokia sistemine apžvalga siekiama rekonstruoti pagrindinius vaikų pramogų bruožus Lietuvoje Viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais. Žaislai tarnavo kaip suaugusiųjų kasdieninio gyvenimo refleksija ir siūlė įvertinti žaidimo auklėjant vaikus kaip priemonės poilsiui bei pažinimui svarbą. Vaikų vaizdavimas meno kūriniuose bei miesto archeologiniuose sluoksniuose bei palaidojimo vietose rastų žaislų įvairovė leidžia daryti išvadą, kad XIV–XV a. vaikų vaidmuo Europos ir tikriausiai Lietuvos visuomenėje tapo svarbesnis. Vaikų socialinis reikšmingumas ir jų poreikių supratimas turėjo įtakos žaislų poreikio išaugimui, o tai sąlygojo masinės žaislų produkcijos atsiradimą. XIV–XVII a. archeologinių duomenų analizė leido išskirti septynias žaidimų ir žaislų grupes: karybos, buities, ūkio, globos, pramogų, muzikos ir sporto. Populiariausi turėjo būti sporto žaidimai su kamuoliais, kėgliais ir stiklo rutuliukais. Didžioji dalis žaislų, rastų Lietuvoje, yra analogiški rastiems kitose Europos šalyse. Tai leidžia daryti išvadą, kad vaikų žaidimai kaip ir kita jų kasdieninė veikla buvo panaši visoje Europoje.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Vaikai; Vaikas; Žaidimai; Žaislai; Archaeology; Children; Games; Lithuani; Lithuania; Taoys; Toys.

ENThis work investigates children's toys dated to the 14th-17th centuries found during archaeological excavations in Lithuania. The aim is to define the chronological and geographical spread of such toys by comparing the material found in Lithuania with archaeological data from elsewhere in Europe and drawing on visual arts and written sources. A systematic overview of the artefacts seeks to reconstruct the main features of children's amusement in the Middle Ages and the Early Modern Period in Lithuania. Toys serve as a reflection of the daily life of adults and offer an opportunity to assess the importance of play on the development of children as a tool for recreation and cognition. [text from author]

ISSN:
0800-0816
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28297
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 20
Export: