Pedagogų savęs vertinimo ir socialinio intereso sąsajos individualiosios psichologijos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų savęs vertinimo ir socialinio intereso sąsajos individualiosios psichologijos aspektu
Alternative Title:
Self-esteem and social interests of teachers in the frame of individual psychology
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 155-161
Keywords:
LT
individualioji psichologija; mokytojai; savęs vertinimas; socialinis interesas.
EN
individual psychology; teachers; self-esteem; social interest.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami pedagogų nevisavertiškumo jausmo ir socialinio intereso ypatumai, interpretuojami individualiosios psichologijos aspektu. Tyrime dalyvavo 106 įvairių Lietuvos mokyklų mokytojai, iš jų 25 proc. vyrų. Tiriamųjų amžius nuo 22 iki 60 metų. Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad daugumai pedagogų būdingas išskleistas socialinis interesas ir ryškus nevisavertiškumo jausmas, aktyvinantis pedagogą siekti pranašumo. Pedagogams būdingos tiek pageidautinos (46 proc.), tiek nepageidautinos (54 proc.) ugdomojo atžvilgiu asmenybės funkcionavimo kryptys. Nustatyti pasirinktosios imties atžvilgiu priimtini ir nepageidautini pedagogui nevisavertiškumo jausmo ir socialinio intereso deriniai. Pageidautinam pedagogo asmenybės funkcionavimui būdingas pranašumo siekis socialiai naudinga kryptimi, pasireiškiantis mokėjimu bendradarbiauti su mokiniais ir kolegomis ir pagarba jiems. Nepageidautinam pedagogo asmenybės funkcionavimui būdingas pranašumo siekis socialiai nenaudinga kryptimi, indukuojant bendravimo problemas su kolegomis bei mokiniais ir atliekant abejotiną siekiant toliau prisitaikyti visuomenėje vaidmenį. Gautą tyrimo medžiagą būtų galima taikyti pedagogų rengimo, kvalifikacijos kėlimo programose, individualiai ir grupėse konsultuojant mokytojus.

ENThe article discloses the features of teachers in the frame of individual psychology. The sample analysed included subjects (n=106) from different schools of Lithuania. Each subject responded to two instruments: social interest and self-esteem scale. Covariates used were gender, age and teaching experience. Data were analysed via factorial analysis of variance and multiple comparisons by "Paula" software. According to the investigation results, most teachers demonstrate very high, high and average social interest and inferiority feeling level, but this level wasn't significantly related with age, teaching experience and gender. Inferiority feeling and social interest were not significantly related either. The above results may be explained by the small sample extension. The qualitative data analysis revealed, that compensation of inferiority feeling directed to the social useful side is characteristic for 46 % of teachers. The factorial data analysis revealed two groups of indicators, on the basis of which supposition can be made, that differences between ideal and real self esteem might activate for striving superiority and social interest might direct this striving to the useful side of life. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17581
Updated:
2018-12-17 11:23:45
Metrics:
Views: 58    Downloads: 2
Export: