Mokymo (-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo (-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės
Alternative Title:
Learning and assessment portfolios: application at tertiary level
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 13, p. 87-98
Keywords:
LT
Mokymasis; Vertinimo aplankas; Universitetinės studijos; Mokymasis visą gyvenimą; Metodika..
Summary / Abstract:

LTVykstant aukštojo mokslo reformai ES, kyla būtinybė diegti naujus mokymo(-si) ir vertinimo metodus, sukuriančius mokymo(-si) visą gyvenimą sąlygas aukštojo mokslo studijose. Perėjimo prie mokymo(-si) visą gyvenimą pokyčiai aukštojo mokslo studijose pastebimi, tačiau nepakankami. Straipsnyje, atliekus ES dokumentų ir mokslinės literatūros analizę, siekta apibendrinti pasaulio šalių universitetinėse studijose plačiai naudojamo, o Lietuvos universitetinėse studijose mažai žinomo metodo -aplanko - paskirtį, tipus, sudarymo struktūrą ir vertinimo kriterijus, atskleisti šio metodo naudojimo sritis formaliojo mokslo sistemoje ir pateikti jo taikymo galimybių Lietuvos universitetinėse studijose rekomendacijas. Atlikta analizė rodo, kad ES vykstant aukštojo mokslo reformai būtini nauji požiūriai į mokymo(-si) ir vertinimo procesus universitetinėse studijose. Reformos sėkmę gali užtikrinti pedagoginių inovacijų diegimas, o viena tokių inovacijų būtų aplanko metodas. Tarp daugelio aplanko tipų efektyviausiai atliepiantys šių dienų iššūkiams aukštojo mokslo sistemoje yra į procesą orientuoti ir į rezultatą orientuoti aplankai. Autoriai rekomenduoja taikyti aplanko metodą Lietuvos universitetinėse studijose mokymo(si) ir vertinimo procese bei kurti ankstesnio mokymo(-si) vertinimo ir pripažinimo universitetinėse studijose strategiją ir modelį. Tai prisidėtų prie mokymo(-si) visą gyvenimą sąlygų kūrimo Lietuvos universitetinėse studijose.

ENDuring the reform of higher education in the EU, there is a need for innovative teaching (learning) and evaluation methods, which generate the conditions for the longlife training (learning) in the studies of higher education. The changes of transition to lifelong teaching (learning) in higher education are observed, but are inadequate. The article seeks to summarize the purpose of – portfolio- method, its types, formation of structure and evaluation criteria, to reveal the areas for using this method in the system of formal education and to present recommendations for the application opportunities in university studies in Lithuania after having carried out the analysis of the EU documents and scientific literature which are widely used in university studies in the world, but are little-known in university studies in Lithuania. The analysis accomplished shows that new approach to teaching (learning) and evaluation processes for university studies is necessary in pursuance of the reform of higher educationtaking place in the EU. The success of reforms may be ensured by the implementation of educational innovation, and one of such innovations would be the portfolio method. Among many types of portfolios which respond to today's challenges in the system of higher education most is a process-oriented and result-oriented portfolios. The authors recommend the application of the method of portfolio during the process of teaching (learning) and evaluation in university studies in Lithuania as well as the development of strategies and models for evaluation of previous training (learning) and recognition in university studies. This would contribute to the creation of conditions for the lifelong training (learning) in Lithuanian university studies.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17577
Updated:
2018-12-17 11:23:44
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: