Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) universitetinėse studijose = Portfolio of learning outcomes in university studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio) universitetinėse studijose =: Portfolio of learning outcomes in university studies
Alternative Title:
Portfolio of learning outcomes in university studies
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 10, p. 131-145
Keywords:
LT
Studijos; Studijųpasiekimai; Studijų pasiekimų aplankas (portfolio); Vertinimas.
EN
Studies; Learning outcomes; Portfolio; Of learning outcomes (portfolio); Assessment..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos portfolio, kaip mokymosi metodo ir mokymosi pasiekimų vertinimo priemonės, taikymo universitetinėse studijose privalumai ir trūkumai. Mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio), kuris pasitelkus refleksyvų mąstymą padeda atpažinti mokymosi proceso etapus, atskiro asmens mokymosi pasiekimus, yra studijų paradigmų transformavimo būdas, atliepiantis naujus žinių visuomenės iššūkius. Empirinio tyrimo rezultatai sudarė prielaidas apibrėžti mokymo pasiekimų aplanko taikymo studijų procese privalumus ir trūkumus, parengti jo taikymo rekomendacijas. Atlikta analizė atskleidė, kad Portfolio pasižymi daugiafunkciškumu, nes universitetinėse studijose jis naudojamas ir kaip mokymosi metodas, ir kaip pasiekimų vertinimo priemonė. Vertingiausi portfolio rengimo aspektai - tai studijų medžiagos kaupimas, atspindintis studentų mokymosi pažangą, refleksijos, kuriomis studentai gali išsakyti savo poreikius, pastabas, jausmus, tai, ką sudėtinga aptarti auditorijoje. Rengdamas portfolio studentas įvertina savo gebėjimus ir tobulėjimą, permąsto vertybes ir įsitikinimus, atlieka įgytos patirties kritinę analizę. Portfolio padeda tobulinti savianalizės ir refleksijos įgūdžius, skatina motyvaciją dirbti kiek įmanoma geriau, savarankiškiau, plėsti ir gilinti akademinius interesus, pademonstruoti gebėjimus, įgytus studijuojant dalyką. Esminiai portfolio trūkumai: dėstytojai nepateikia konkrečios portfolio sampratos ir jo rengimo instrukcijos, ne visada pakomentuoja parengtus portfolio, neaptariamos klaidos ir privalumai, studentai tiksliai nežino, kaip jie turi parengti portfolio, kad jis atitiktų dėstytojų lūkesčius, rengiant portfolio trūksta konsultacijų ir individualios dėstytojų pagalbos.

ENThe article analyses the advantages and drawbacks of employing portfolio as a learning method and as a means of assessing study outcomes in university studies. Portfolio of learning outcomes that together with reflexive thinking contributes to the recognition of the stages of learning process is a way of transforming study paradigms reflecting new challenges of knowledge society. The results of empiric research preconditioned the definition of advantages and drawbacks of portfolio employment in the study process and preparation of recommendations for its employment. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16148
Updated:
2018-12-17 12:14:35
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: