Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII-XVIII amžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Periferinės karaimų bendruomenės. Centro ir periferijos įtakos pasidalijimas XVII-XVIII amžiais
Alternative Title:
Peripheral Karaim communities. Division of influence between centre and periphery during the 17th-18th centuries
In the Book:
Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai / sudarė Tamara Bairašauskaitė, Halina Kobeckaitė, Galina Miškinienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. P. 37-44. (Lietuvos istorijos studijos. Specialusis leidinys ; t. 6)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Etninės mažumos; Karaimai; Lokalinės privilegijos.
Keywords:
LT
Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Karaimai. Karaitai / Karaites; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lokalinės privilegijos; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama karaimų migracija iš jų religinio bei dvasinio centro Trakų į Naujamiestį ir Panevėžį, kritiškai vertinant istoriografijoje aptiktas jų apsigyvenimo šiuose miestuose versijas, aptariami šių bendruomenių santykiai su Trakų centru. Karaimų įsikūrimą Naujamiestyje ir kituose periferijos miestuose ir miesteliuose patvirtina juose surenkamų karaimų mokamų mokesčių statistika. Valstybė skyrė fiksuotą pagalvės mokestį žydų ir karaimų bendruomenėms kartu. Naujamiesčio ir Panevėžio karaimų bendruomenių dokumentai įtikinamai įrodo, kad jos atsirado ne anksčiau kaip XVII a. vid. Tai sutapo su prasidėjusia Trakų bendruomenės narių migracija, kurią lėmė karų su Rusija ir Švedija padariniai. Šiaurės Lietuvoje susitelkė ir daugiau karaimų bendruomenių, todėl susidarė paradoksali situacija - išlikę religiniu ir administraciniu centru, Trakai privalėjo nuolat kovoti su vis daugiau įtakos įgyjančiomis ir siekiančiomis savarankiškumo Šiaurės Lietuvos karaimų bendruomenėmis. Dažnas šių bendruomenių nepaklusnumas komplikavo karaimų vaito darbą ir skaldė bendruomenę. Naujamiesčio bendruomenė XVII-XVIII a. buvo įtakingiausia Lietuvoje, ekonomiškai klestėjo, jos įtaka apėmė ir Pasvalį, Panevėžį, Upytę, Biržus, tuo tarpu ekonomiškai nualinta Trakų bendruomenė nesugebėjo įtvirtinti savo autoriteto. Tačiau Naujamiesčio bendruomenės pretenzijos tapti Lietuvos karaimų centru liko neįgyvendintos - jai sunykus, Šiaurės Lietuvos karaimų centro funkcijas perėmė Panevėžio karaimai. Nors būdamos periferijoje, abi šios bendruomenės buvo reikšmingos visiems Lietuvos karaimams.

ENThe main subject of this paper is to reconstruct those aspects of social history of the peripheral Karaim communities that show their influence on Lithuanian Karaims on the whole. Our aim is to discuss the spread of the Karaim community from their religious and spiritual centre in Trakai (Troki) to the periphery of Lithuania, the formation of their living space in Panevėžys (Poniewież) and Naujamiestis (Nowe Miasto), and to reconstruct their relations with the spiritual centre in Trakai. The research of the social aspects of the Karaim history is based on published and unpublished sources (mainly manuscripts kept at the Manuscript Section of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences). This research has led to the following conclusions: The main reason for Karaims' migration from the spiritual centre in Trakai to the periphery of Lithuania was the economic decline of this town as a result of Lithuania's wars with Russia and Sweden. Communal documents of the Karaims of Naujamiestis clearly show that the community of the latter appeared not earlier than in the middle of the 17th century. (The same is to be said about the Panevėžys community, despite many variations in historiography). Moreover, the Naujamiestis community became the most influential Karaim community in Lithuania in the 17th and 18th centuries mainly because of its economic prosperity and the decline of the Trakai community.There was a competition between Karaims of Naujamiestis and Trakai because both communities tried to gain influence on the other communities of Lithuania. In fact, the Naujamiestis community succeeded in enlisting the nearby communities of Biržai (Birže), Panevėžys, Pasvalys (Poswol), Pumpėnai (Pompiany), Upytė (Upita) and were even trying to deal with the authorities separately from the leaders in Trakai. The peripheral communities were unsatisfied with the policy of authorities in Trakai (who had the moral superiority in the Council of Lithuanian Karaims over those in the periphery), especially on the matter of taxes that were paid together with Jews. The reconstruction of the history of Karaim settlements in Naujamiestis and Panevėžys allows us to draw a conclusion that despite their existence in the periphery of Lithuania, the influence of these two communities was of great importance to all Lithuanian Karaims. [From the publication]

ISBN:
9789955333463
ISSN:
1822-4016
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17553
Updated:
2022-02-25 16:50:40
Metrics:
Views: 46    Downloads: 5
Export: