Muzikos improvizacijos taikymo pedagoginėje veikloje ypatybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos improvizacijos taikymo pedagoginėje veikloje ypatybės
Alternative Title:
Peculiarities of applying of musical improvisation in pedagogical activities
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 88, p. 69-75
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTMuzikos improvizacija retai kada naudojama bendrojo lavinimo mokyklų muzikiniame ugdyme. Viena tokiu priežasčių - improvizavimo taikymo pedagoginėje veikloje metodikų trūkumas ar nepakankamas jų veiksmingumo lygis. Muzikos improvizacijos metodikos specifiką nusako improvizavimo psichologinės bei techninės prielaidos, paskirtis bei aplinka, kurioje ji taikoma. Šiandienos improvizavimo metodikos nuolat tobulinamos, kad atitiktų šių laikų reikalavimus. Šiame straipsnyje nagrinėjama muzikos improvizacijos specifika, klasifikacija, improvizavimo proceso psichologija bei pateikta asociatyvinės pantonacinės improvizacijos metodika. Atlikto tyrimo rezultatai patvirtino jos taikymo veiksmingumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Muzikos improvizacija; Asociatyvinės pantonacinės improvizacijos metodika; Muzikos anticipacija; Music education; Music improvisation; Methods of associative pantonational improvisation; Music anticipation.

ENMusical improvisation is rarely used in musical education at comprehensive schools. One of such reasons is a lack of techniques for improvisation application in educational activities or insufficient level of their efficiency. Particularity of musical improvisation techniques is defined by psychological and technical assumptions, purpose and context of improvisation where it is applied. Techniques of today's improvisation are constantly improving to meet present-day requirements. This article examines the specificity and classification of musical improvisation, psychology of improvisation process and presents the techniques for associative panmodal improvisation. The results of the research accomplished confirmed the effectiveness of its application.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17459
Updated:
2018-12-17 12:04:07
Metrics:
Views: 62    Downloads: 17
Export: