Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išoriniai veiksniai, trukdantys suaugusiųjų mokymuisi
Alternative Title:
External barriers pertaining to adult interest in learning
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 87, p. 141-148
Straipsnis anglų k: Bildungs- und Kulturmanagement. Frankfurt, M.: Lang, 2008 (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 15)
Keywords:
LT
Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTBesimokančiųjų kelyje pasitaiko įvairių fizinių ir psichologinių veiksnių, trukdančių suaugusiesiems dalyvauti mokymosi procese. Empiriniu tyrimu siekiama atskleisti dirbančiųjų suinteresuotumą mokytis ir nustatyti jiems kylančius trukdžius. Gana dažnai jie būna susiję su paties besimokančiojo išsilavinimu, kvalifikacija ar asmenybe. Išoriniai mokymosi trukdžiai apima institucinį ir situacinį trukdžius: papildomas išlaidas, užimtumą darbe ar jo nesuderinamumą su mokymusi, įsipareigojimus namuose ir darbe, geografinius nepatogumus. Įvairaus amžiaus tyrimo dalyviai didžiausia kliūtimi, trukdančia mokytis, laiko lėšų trūkumą. Antras svarbus veiksnys, trukdantis suaugusiųjų mokymuisi, neatsižvelgiant į tyrimo dalyvio amžių, yra laiko neturėjimas, didelis užimtumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymasis visą gyvenimą; Suaugusiųjų mokymasis; Mokymosi trukdžiai; Išoriniai trukdžiai; Lifelong learning; Adult learning; Learning barriers; External obstacles.

ENParticipation of adult learners in the system of education is pre-conditioned by a number of circumstances which provide for efficient learning and, eventually, positive social and personal effects / results. The empirical research was aimed at the level of adult learners' interest in learning and emerging barriers related to the activity. The barriers are mainly related to physical and psychological obstacles. In many cases they are related to the individual's background education, qualifications and personality. External obstacles might be embedded in institutional and situational factors: extra expenses, challenging jobs or incompatibility of work and learning, obligations at home and job place, geographical inconveniences. Respondents of different age groups indicate absence of funds for learning as the main obstacle for getting involved in educational process. The second barrier, regardless of age group, is absence of time and high involvement at work. Other age group- and city / country- related barriers are essentially different: family issues, health problems, employers' attitudes and distance from education institutions come to the fore. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17405
Updated:
2020-11-04 17:37:12
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: